Aktuelt

Ukategorisert

Vi ynsker søknader!

Kulturminnefondet held kontoret stengt for besøkande om dagen, men vi sit klare til å ta imot søknader og har god kapasitet! 

Kulturminnefondet har hatt en enorm vekst i søknadsmengden. Økningen fra i fjor er på hele 40 prosent, og samtidig foreslås det å kuttes i Kulturminnefondets bevilgning gjennom årets Statsbudsjett. (Foto: Tom Gustavsen)

Ta kontakt med ein av Kulturminnefondet sine dyktige rådgjevarar i dag. Foto: Tom Gustavsen

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:  

 • hus og bygningar 
 • båter og fartøy 
 • hageanlegg 
 • kulturlandskap 

– Kulturminnefondet er eit lågterskeltilbod, og det er enkelt å koma i kontakt med osfortel direktør Simen Bjørgen.  

– Ta ein telefon, send dine spørsmål på ein e-post eller send inn din søknad i dag via vårt elektroniske søknadssenter.  

Oversikt rådgjevarar 

Ta kontakt med ein av Kulturminnefondet sine dyktige rådgjevarar i dag: 

 • Trøndelag, Troms og Finnmark: Helene Tiller   
 • Nordland og Oslo, Nes kommune, og handverkskurs og -seminar: Gunnhild Ryen   
 • Agder og alle fartøy: Inger Anne Mosleth   
 • Viken, med unntak av Nes: Kristoffer Andersen  
 • Innlandet, med unntak av Nord-Gudbrandsdalen: Marianne Magnussen  
 • Rogaland og Møre og Romsdal: Per Hilleren  
 • Vestfold og Telemark: Jørgen Nyrønning  
 • Vestland og Nord-Gudbrandsdalen: Suzana Zoric 

Kontaktinfo med e-post og telefonnummer finn du på kulturminnefondet.no/ansatte. 

Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet leier arbeidet med søknadsbehandlinga i administrasjonen. Han er klar til å hjelpe deg med svar på spørsmål, kontakt ham på e-post: einar.engen@kulturminnefondet.no eller tlf: 907 63 390 

Vårt søknadssenter finn du på www.kulturminnefondet.no/soknad