Ukategorisert

Disse kulturminnene får støtte i 2018

Harastølen sanatorium i Luster.

Gamle Harastølen sanatorium i Luster i Sogn er et av prosjektene som i år får støtte fra Kulturminnefondet. Her deler Einar Engen (t.v.) ut det synlige beviset på støtten til Øyvind Odden fra Harastølen AS under en markering på stedet.

I midten av mars hadde styret i Kulturminnefondet sitt tildelingsmøte, og det er nå klart hvilke prosjekter som i år får støtte.

Se listen over tilsagn her

Da søknadsfristen gikk ut 1. november 2017, hadde det kommet inn 1105 søknader om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Det er stor bredde i prosjektene, fra skifertak på stabbur og forfalne steinmurer, til fabrikkpiper og murfasader på bygårder.

De private eierne har søkt om over 320 millioner kroner til sammen. Kulturminnefondet deler i denne søknadsrunden ut 101 millioner kroner til 508 prosjekter.