Ukategorisert

Kulturminnefondets nasjonale utmerkelse for godt bevaringsarbeid til Hesthamar Skrivargard

Nasjonal utmerkelse til Hesthamar Skivargard

Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid tildeles utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring, hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet. Plaketten tildeles kun et fåtall prosjekter per år. 

Den 3.juni delta styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft ut utmerkelsen til Hesthamar Skrivargard, i forbindelse med stiftelsens 300-årsjubileum.

Ny bruk med allmenn tilgjengelighet og næringsutvikling 

Hesthamar Skrivargard mottar plaketten for det store engasjementet og innsatsen som er lagt ned.

“Hele kulturmiljøet er satt i stand til sin fordums prakt med bruk av tradisjonelle håndverksteknikker, og med bruk av gode materialer. Kulturmiljøet får ny bruk med allmenn tilgjengelighet, næringsutvikling og ivaretar kulturminneverdiene inn i fremtiden”, sier Tine Sundtoft. 

Stabburet på Skrivargarden i Hesthamar er fra 1700-tallet. Bygningen er sannsynligvis fra starten av 1700-tallet, men kan også være eldre. Skrivergarden fra 1723 er fredet, men det er ikke stabburet. Bygningen står i tunet og er en vesentlig del av kulturmiljøet. Det er positivt at de ønsker å bevare bygningen, og dens historie.

Stor kulturminneverdi 

Hesthamar Skrivargard er en av de eldste og mest autentiske 1700-tallshus i Norge. Huset har stor kulturminneverdi da det er få bygninger som representerer embetsmannskulturen i Hardanger. Norsk institutt for kulturminneforskning skriv i sin rapport at Skrivargarden Hesthamar i Ullensvang kommune er et av Norges best bevarte 1700-tallshus med mange konstruktive element og innredningsdetaljer bevart fra 1720- og 1760-tallet. 

Kulturminnefondet har bidratt til arbeidene på Hesthamar Skrivargard gjennom tre prosjekt og istandsettingen har inkludert arbeid med å istandsette hovedbygning, naust og stabbur.  

Otto Willen Van Etten i Stiftinga Hesthamar og Tine Sundtoft frå Kulturminnefondet med det synlege beviset

Bakgrunn

Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid tildeles utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring, hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet. Plaketten tildeles kun et fåtall prosjekter per år. Kulturminnefondets styre avgjør hvilke prosjekter som skal motta plaketten ut fra følgende kriterier: 

  • Tiltaket på kulturminnet er gjennomført i overenstemmelse med Kulturminnefondets vilkår gitt ved tildeling av midler. 
  • Prosjektet har et formidlingspotensiale med overføringsverdi for andre 
  • Kulturminnet er allment tilgjengelig og har samfunnsmessig verdi 
  • Prosjektet bidrar til bærekraftig bevaring gjennom aktiv bruk, gjenbruk eller er et eksempel på sirkulærøkonomi 

Skrivarkontoret på Hesthamar

Les om et utvalg andre prosjekter som har mottatt Kulturminnefondets nasjonale plakett