Ukategorisert

Lene Gjerstad Solhaug får Kulturminnefondets håndverksstipend

Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend går til Lene Gjerstad Solhaug. Solhaug er ferdig som lærling ved Bergen Tømrer og Snekkerservice og har lagt ned en stor innsats i restaurering av det gamle gårdsbruket sitt.  

Bakgrunnen for stipendet er å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid over tid. Stipendet vil bli tildelt en ung, engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort. 

-Solhaug har gjennom utdanning og arbeid med grindverksløa si vist et stort engasjement for tradisjonshåndverk, sier Tine Sundtoft, styreleder for kulturminnefondet.  

Stipendet er på 50 000 kroner og det er styret i Kulturminnefondet som besluttet at det i år skulle gå til Solhaug.  

– Solhaug inspirerer også andre ved å dele sine erfaringer på sosiale medium, sier Sundtoft.  

Arbeidet med den gamle grindsverkløa har fått støtte fra Kulturminnefondet og Solhaug har et ønske om å bruke stedet til bygningsvernsenter og dyrehold. Hun driver også med restaurering av gamle vinduer og ser for seg at andre etasje kan brukes til butikk og lager, til vinduene og til gamle bygningsdeler som hun tar vare på gjennom jobben.  

DISSE HAR FÅTT HÅNDVERKSSTIPENDET FØR

2021:  Steinhugger og smed Magnus Aleksander Vartdal, Trondheim

2020: Båtbygger Ella Mørtsell, Kjerringøy 

2019: Tradisjonshåndverker Aleksander Fjellvang, Oppdal 

2018: Tradisjonshåndverker Håkon Telnes Fjågesund fra Telemark 

2017: Gipsmaker Peder Alme fra Ålesund

2016: Repslager Ingunn Undrum fra Norheimsund

2015: Tradisjonshåndverker Hans Andreas Haraldsen Lien fra Gjøvik

2014: Tradisjonshåndverker Ove Grytbak fra Røros