Ukategorisert

Håndverksstipend til Ella Mørtsell (21)

Ella Mørtsell mottar Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend for sin interesse og engasjement for båtbyggerfaget, kystkultur og tradisjonelt håndverk. 

– Stipendet på 50.000 kroner tildeles en engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker, forteller Hanne Kristin Jakhelln, nestleder i Kulturminnefondet, som delte ut prisen til Mørtsell under et overraskende besøk til stipendmottakerens arbeidsplass Båtbyggern på Kjerringøy torsdag.  

– Ella er utdannet båtbygger og er opptatt av å vise respekt for gamle materialer og tradisjonshåndverk. Fra å ha «vokst opp» i Nordlandsbåter har hun valgt et utdanningsløp som bidrar til å ivareta et håndverk, og med sin allsidige kreativitet kan hun føre håndverkstradisjonene knyttet til faget videre, sier Jakhelln.   

Ella Mørtsell ble både kjempeglad og overrasket da hun ble tildelt Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend 2020. Hanne Kristin Jakhelln, nestleder i Kulturminnefondet, delte ut prisen under et overraskende besøk til stipendmottakerens arbeidsplass Båtbyggern på Kjerringøy. Ella forteller at hun vil kjøpe båt for stipendet. Foto: Ulf Mikalsen

Fagbrev som trebåtbygger 

Ella Mørtsell er den yngste som har mottatt Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend. Hun ble nominert av Ulf Mikalsen ved Båtbyggern på Kjerringøy, hvor hun i tillegg til å være engasjert i byggingen av en Nordlands-seksring var utplassert våren 2019 for å lære om bygging av Nordlandsbåter. Mikalsen forteller at Ella stiller spørsmål, og ikke bare hvordan han gjør ting, men hvorfor: 

– Min opplevelse av henne da hun deltok i bygging av en liten færing i båtbyggeriet på Kjerringøy var at hun ville forstå hele faget og hvordan formgivningen påvirker båtenes egenskaper under varierende bruksområder. Hun fortjener en mulighet til å kunne fordype seg videre i trebåtbyggerfagetsier han.  

Mørtsell tok Design og Håndverk-linja i Bardu i 2016, og fortsatte på smed-linja på HjerleidHåndverksskole i Gudbrandsdalen. I 2017-2019 var hunpå Oselvarverkstaden i Bjørnafjorden kommune og tok her fagbrev som trebåtbyggerhøsten 2019. 

Les også:  

Ella Mørtsell. Foto: Bård Gundersen / Fortidsminneforeningen

Om håndverksstipendet:

Bakgrunnen for stipendet er å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid. Stipendet blir tildelt en ung, engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort faget. 

Stipendet er på 50.000 kroner, og vedtaket om tildeling blir gjort av styret i Kulturminnefondet etter nominasjoner fra publikum. 

Kulturminnefondet mottok hele 61 nominasjoner til håndverksstipendet 2020.  

Kulturminnefondet deler også ut et formidlingsstipend, som i år gikk til Hans Olav Brenner for hans innsats for å bevare og åpne prestegården i Snertingdal for publikum.  

Tidligere mottakere av håndverksstipendet:

Tradisjonshåndverker Aleksander Fjellvang, Oppdal (2019) 

Tradisjonshåndverker Håkon Telnes Fjågesund fra Telemark (2018)

Gipsmaker Peder Alme fra Ålesund (2017)

Repslager Ingunn Undrum fra Norheimsund (2016)

Tradisjonshåndverker Hans Andreas Haraldsen Lien fra Gjøvik (2015)

Tradisjonshåndverker Ove Grytbak fra Røros (2014)

 

Les om prosjekter støttet av Kulturminnefondet