Ukategorisert

Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend gikk til Håkon Telnes Fjågesund

På handels- og landbruksmessen Dyrsku`n i Seljord den 15. september delte Kulturminnefondet ut sitt nasjonale håndverksstipend.

For femte året på rad delte Kulturminnefondet sitt nasjonale håndverksstipend. Stipendet er på 50.000 kroner, og vedtak om tildeling er gjort av styret etter nominasjoner fra publikum.

 

Utdeling av Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend. Fra venstre: styrets nestleder Jon Birger Østby, stipendmottaker Håkon Telnes Fjågesund og forslagstiller Ånond Versto

 

Bakgrunnen for stipendet er å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til å jobbe målrettet over tid. Stipendet skal tildeles en engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort.

For den store innsatsen Fjågesund har lagt ned for å tilegne seg kunnskap om tradisjonshåndverk, samt arbeidet med dokumentasjon av eldre håndverkstradisjoner fikk han i år det nasjonale håndverksstipender på kroner 50 000,-. Utdelingen ble gjort av styrets nestleder Jon Birger Østby under handels- og landbruksmessen Dyrsku`n i Seljord den 15. september .

Det er Ånond Versto og Marthe Haugerud som har nominert Fjågesund, og i nominasjonen sier de:

–          Håkon er en ildsjel av de sjeldne, som brenner sterkt for tradisjonshåndverk og lokalhistorie. Vi er overbevist om at han kommer til å bli helt sentral i håndverket i Telemark i årene fremover, og at dette stipendet vil kunne inspirere til det videre arbeidet.

Fjågesund har gått båtbyggerlinja på Fosen Folkehøyskole, med en bachelor i arkeologi fra NTNU. Han tar nå en bachelorgrad i tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU. Ved siden av arbeider han på fredete og verneverdige hus i Vest-Telemark, der han opparbeider seg stor kompetanse og dokumenterer arbeidet nøye.

 

Tidligere stipendmottakere er Ove Grytbak fra Røros, Hans Andreas Haraldsen Lien fra Gjøvik, Ingunn Undrum fra Hardanger og Peder Alme fra Ålesund.