Ukategorisert

Kulturminner ble bevarte landet rundt i 2022

I 2022 gikk mange i gang med tiltak for å bevare og utvikle kulturminner og kulturmiljø, til glede for mange.

 

Tilsagn fordelt i fylker 2022  Tilsagnsbeløp 
Agder  11 111 000 
Innlandet  11 397 000 
Vestland  15 528 000 
Rogaland  11 150 000 
Møre og Romsdal  9 283 000 
Oslo  11 044 000 
Viken  17 584 000 
Troms og Finnmark  3 464 000 
Trøndelag  10 991 000 
Nordland  7 029 000 
Vestfold og Telemark  8 900 000 

Det er gledelig at mange ønsker å bevare kulturminnene sine og de verdiene de representerer. Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv. Det er derfor prisverdig at så mange i Norge ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen. Slik blir verdier bevart, samtidig som bruken av kulturminnene skaper nye verdier, sier direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen. 

Agder

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 11 111 000 i tilsagn til 84 prosjekter i Agder. 

Se listen her. 

Prosjektet Strandbo fikk i 2022 tilskudd fra Kulturminnefondet. Boligen er fra ca 1840-50 tallet og ligger ved båthavnen med veien foran seg og havnen. Eiendommen ligger godt synlig for mange mennesker både fra vei og sjø. Dette har nok vært en herskapelig bolig i sin tid og vi er blitt sterk tilknyttet til både huset og stedet.

Innlandet

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 11 397 000 i tilsagn til 83 prosjekter i Innlandet i 2022. 

Se listen her. 

Det nyrenoverte tømmerhuset med to glade brør i Bøverdalen i Lom, Ola Sørhage (t.v.) og Torgeir Odd Sørhage
Foto: Kjell Nyhus

Brørne Torgeir Odd (f. 1950) og Ola Sørhage (f.1953) tykkjer det er verdifullt å ta vare på det gamle huset som har stått oppi garden hjå dei i Lom. Med støtte frå Kulturminnefondet, Norsk kulturarv og SMIL-midlar har Jotunheimen Bygg i løpet av hausten restaurert det gamle tømmerbygget som omfattar stabbur, tørrstugu eller eldhus og aurbu. 

Les mer om prosjektet her.

Vestland

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 15 528 000 i tilsagn til 93 prosjekter i Vestland i 2022. 

Se listen her. 

Gamle Innvik Ullvarefabrikk er organisert i ei stifting, Stiftelsen Gamle Innvik Ullvarefabrikk.  Stiftinga har som føremål å ivareta og utvikle fabrikkbygget i Innvik.   

 Fabrikkbygget representerer ein unik del av både den lokale industrihistoria og i den nasjonale tekstilindustrien.  Bygget er den største industritrebygningen i Nord-Europa.  Bygget er i dag nytta til ei rekke kulturelle hendingar og arrangement.  

Kulturminnefondet ga sit andre tilskot til arbeidet med kulturminnet i 2022 på krone 500 000.  

 

Fabrikkbygget representerer ein unik del av både den lokale industrihistoria og den nasjonale tekstilindustrien, sa Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet, som meiner at dette er et viktig kulturminne. Han rosar eierane for at dei gikk videre i arbeidet med kulturminne. 

Rogaland

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 11 150 000 i tilsagn til 59 prosjekter i Rogaland i 2022.  

Se listen her. 

Styret i Kulturminnefondet ga tilskudd på kroner 700 000 til arbeidet med å redde Bjellandparken i 2022, en av de største og eldste gjenværende hummerparkene i Norge. Hummerparken ble bygget i 1902, og ligger i Kvitsøy kommune. 

Eier Ole Christian Meldahl har et ønske om å bevare stedet for så å kunne ha en ny aktiv bruk av parken, men skadeomfanget er stort og mye arbeid må gjøres. Den første fasen av arbeidet er å reparere tak og takkonstruksjon. Det er disse tiltakene tilsagnet fra Kulturminnefondet skal støtte. 

Meldahl er åpen for mange varianter for fremtidig bruk av parken som “levende kystkultur”, denne bruken utredes gjennom en mulighetsstudie i samarbeid med Kvitsøy kommune med ulike opplevelser av livet under vann, som fra en flåte inne i hummerparken. 

Møre og Romsdal

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 9 283 000 i tilsagn til 56 prosjekter i Innlandet i 2022. 

Se listen her. 

 

Randi Gustad og ordfører Svein Rokstad.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

Ringsøya var opprinnelig et fiskevær sør for Smøla, hvor bygningene ble oppført rundt midten av 1800-tallet. I dag finnes det 24 bygninger på øya, som blant annet naust, kaier, fiskerhus, skole, landhandleri, fjøs, bakerhus og bolighus. Eiendommen har vært i familiens eie gjennom flere generasjoner, og familien har gjennom årene lagt ned en betydelig innsats, praktisk, så vel som økonomisk, for å holde bygningene i hevd.   

Søker Randi Gustad med familie skal nå i gang med å sette i stand landhandleriet og postkontor på øya. Til dette arbeidet fikk de tilsagn om tilskudd i 2022 på kroner 800.000 fra Kulturminnefondet. 

Oslo

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 11 044 000 i tilsagn til 46 prosjekter i Oslo. 

Se listen her. 

Den 7. april 2022 var Kulturminnefondets styremedlem Kjetil Reinskou og assisterende direktør Pia Wigtil på Galgeberg i Oslo og med seg hadde de den gode nyheten om tilskudd. Styret i Kulturminnefondet hadde gitt tilsagn om tilskudd på kroner 700 000 til arbeid med kulturminnet.   

 En av eierne Andreas Biørn-Lian fortalte at de fant verkstedet og bensinstasjonen på finn, datidens eier tenkte da på riving.  Bensinstasjonen som er i kulturmiljøet til verkstedet ble til en minikaffebar med 65 medeiere.   

For eierne som er Oslopatrioter betyr det mye å kunne bevare det som er unikt for Oslo.   

Les mer. 

Viken

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 17 584 000 i tilsagn til 98 prosjekter i Innlandet i 2022. 

Se listen her. 

 For bare trettisyv år siden var Furuholmen Varteig et av landets største fløtesteder for tømmer, med flere hundre ansatte. I dag er det Tone Lise Forbergskog og John Anders Neergaard som gjenskaper bruken. Og de tenker bredt og variert. 

Les mer.

Troms og Finnmark

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 3 464 000 i tilsagn til 27 prosjekter i Troms og Finnmark. 

Se listen her. 

Heini Emilia Rämä og Erik-Inge Larsen eier Berg Gård hovedhus i Straumsbukta. Hovedhuset er fra ca.1900 og har siden 1960-tallet vært brukt som sommerhytte.  

Heini og Erik-Inge overtok eiendommen i mai 2022 og ønsker å sette i stand stedet og flytte inn og drive småbruk i liten skala med hest, sau, høner og gressproduksjon i løpet av 2023. Til arbeidet med å sette i stand huset ga Kulturminnefondet i 2022 et tilskudd på inntil kroner 235 000 kroner.  

 

Tilskuddet og tiltakene Kulturminnefondet støtter er grep som vil bevare kulturminnet, samtidig som den ønskelige bruken som småbruk blir mulig. Dette vil både gi en mer aktiv bruk og framtidig verdiskaping, sier direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen om tilskuddet som ble gitt.  

Trøndelag

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 10 991 000 i tilsagn til 63 prosjekter i Trøndelag i 2022. 

Se listen her. 

Brygga Kjøpmannsgata 7 er et svært synlig kulturminne som ble oppført i 1872 av E. C. Dahl, og er en del av den nasjonalt viktige bryggerekka i Kjøpmannsgata i Trondheim.   

Kulturminnefondet ga et tilsagn om tilskudd på en halv million i 2022 til arbeidet med skifertaket Styremedlem for Kulturminnefondet, Kjetil Reinskou og assisterende direktør Pia Wigtil overrekte representant for eier Bjørn Olav Aunegjerdet tilsagnet.  

 

Kulturminner som er i bruk gjennom næringsvirksomhet skaper nye verdier, samtidig som en istandsetting av brygga bidrar til å bevare helheten til bryggerekka i Kjøpmannsgata og dens verdier, sa Kjetil Reinskou under tildelingen.    

Nordland

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 7 029 000 i tilsagn til 49 prosjekter i Norland i 2022. 

Se listen her.

Vefsn gamle sykehus ble oppført i 1903. 25 vinduer måtte settes i stand og Kulturminnefondet ga i 2022, 215 000 kroner til arbeid med kitt og utskifting av råteskadet bordkledning. 

Vefsn gamle sykehus bærer generelt preg av å være godt ivaretatt, og det har vært lagt ned en betydelig innsats for å tilbakeføre bygningens opprinnelige uttrykk. Vefsn gamle sykehus er en viktig representant for den lokale byggeskikken, og bygningen har klassiske trekk med detaljutforming i moderat sveitserstil.  

-Vefsn gamle sykehus er et viktig kulturminne med stor regional betydning. Det er også få offentlige sykehus som er bevart på Helgeland, og bygningen har dermed også en betydelig regional verdi, sa Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet om tildelingen.  

Vestfold og Telemark

Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil kroner 8 900 000 i tilsagn til 43 prosjekter i Vestfold og Telemark i 2022. 

Se listen her. 

Stian Smeplass i Bø fikk 2022 tilskudd gjennom Kulturminnefondets ordning for sikringstiltak. Han skal sette i stand en bakerovn fra 1800-tallet, som trengte sikring mot vannskader og videre repareres av lokal muremester. Smeplass ønsker å ta ovnen i bruk når den er satt i stand. Gården som bakerovn i eldhus står i er anlagt på 1840-tallet. 

 

Det er gledelig at kulturminnet blir satt i stand for å tas i aktiv bruk, sier direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen om tilskuddet som ble gitt. De historiske verdiene blir bevart både gjennom restaureringen og bruken den legger til rette for.