Bilverkstedet fikk tildelt tilsagn på 700 000 kroner

Bilverkstedet fikk tildelt tilsagn på 700 000 kroner 

Den 7. april var Kulturminnefondets styremedlem Kjetil Reinskou og assisterende direktør Pia Wigtil på Galgeberg i Oslo og med seg hadde de den gode nyheten. Styret i Kulturminnefondet hadde gitt tilsagn om tilskudd på kroner 700 000 til arbeid med kulturminnet.  

 

En av eierne Andreas Biørn-Lian fortalte at de fant verkstedet og bensinstasjonen på finn, datidens eier tenkte da på riving.  Bensinstasjonen som er i kulturmiljøet til verkstedet ble til en minikaffebar med 65 medeiere.  

For eierne som er Oslopatrioter betyr det mye å kunne bevare det som er unikt for Oslo.  

Kari Anne Solfjeld Eida og Froda Kia leier garasjen. Kari Anne sitt ønske er å tilby utleie av sykler, samt service, reparasjon og lager. Dagens el-sykler krever gjerne en fagkunnskap utover hva vanlige syklister har. Hun er opptatt av den bærekraftige 15-minutters byen, og da er sykkel det mest hensiktsmessige fremkomstmiddel. 

-Tilskuddet vi gir vil føre til at kulturminnet blir ivaretatt og at den aktive bruken av bygget fortsetter, sa Pia Wigtil under tildelingen.

 

 Et viktig kulturmiljø 

Verkstedet er fra 1950-tallet og var i ordinær drift fram til 2019. Sammen med en bensinstasjon fra 1935, utgjør bygningene et viktig kulturmiljø på Galgeberg. Den gamle bensinstasjonen er satt i stand og tatt i bruk som kafe.  I verkstedet ble det etablert et sykkelverksted for el-sykler i 2021, men for at driften skal fortsette må bygningen settes i stand.  

-Det er positivt at søker nå vil sette i stand verkstedet og at den aktive bruken av kulturminnet videreføres, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet. Det er viktig at eksisterende bygninger blir gjenbrukt til nye næringer, legger hun til.  

I styrets vurdering ble det også vektlagt at det kommer få søknader om eldre verkstedbygninger og etterkrigstidens Oslo.