Furuholmen

Kulturminnefondet har støttet ombygging av vedtørka på Furuholmen med 500.000 kroner. I vurderingen er det vektlagt at bygningen blir tatt i bruk til næringsutvikling og verdiskaping. Direktørboligen er satt i stand og det er planer om transformasjon av andre hus på gården for flere formål. Ombygging av vedtørka til kafé og forsamlingslokale er et av flere planlagte tiltak.

Vedtørka har en fin beliggenhet ut mot Glomma, noe som gjør den velegnet til ny og aktiv bruk. I Kulturminnefondets vurdering ble det lagt vekt på at det skapes ny aktivitet og nytt liv i nærmiljøet.

Sted

Sarpsborg, Viken

Verdiskaping

Verdiskaping

Fra vedtørke til kafé og forsamlingshus

Mange gamle bygninger kommer etter hvert ut av sin tradisjonelle og opprinnelige bruk. Slik var det også på Furuholmen i Sarpsborg kommune. Men hva gjør man så med et gammelt tørkehus når ny næring skal etableres?

Furuholmen kafé og forsamlingshus er nå klar til bruk. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Furuholmen på Varteig
Furuholmen er et gårdsanlegg som har sine historiske røtter tilbake til 1800-tallet. I 2019 kjøpte Tone Lise Forbergskog og Jon Anders Neergaard gården for å drive næringsvirksomhet her. Gårdsanlegget består av flere bygninger og en av dem er ei vedtørke med ei grunnflate på cirka 90 kvm, noe som gjør den egnet til å bruke den til ny bruk. For eksempel å lage et lite serveringssted.

Med sin beliggenhet ut mot Glomma er den velegnet for denne bruken. Dette huset er et av flere hus som skal transformeres til ny bruk og næring på gården.

Huset ligger litt for seg selv ut mot Glomma. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Bærekraft og sirkulær økonomi
Eierne skriver i sin søknad til Kulturminnefondet: «Vi ønsker å samarbeide med alle lokale krefter rundt oss som driver med ting som vi har behov for bla. Catering, mat, golfområder, Rudskogen racing, lokale bønder og deres produkter (kjøttproduksjon, te, is og annen mat produksjon) + mange flere. Planen er at stedet skal ha 7-10 mennesker i fast virke/arbeid innen 5 år. Utvikling av Furuholmen vil treffe flere av FNs bærekraftsmål. Utvikling av kulturminnested for turisme og opplevelser samt kurs/konferanse og events.»

Vi ønsker å samarbeide med alle lokale krefter rundt oss

Dette skriver de om sine planer for andre hus på gården: «En av de tre store trebygningene på 340 kvm og med takhøyde på 7 meter skal omgjøres til kurs- og konferanselokale med innebygde, fleksible overnattingshytter med ute/innemiljø sentralt i midten av låven. Låven skal bevares i sin form og det skal bygges inn i låven 5 små hytter på hver på ca. 35 m2. Hver enhet har eget bad og kjøkken. Hver hytte bygges langs ytterveggene i låven og det utvikles en «gågate» med bakgårdstun i midtgangen av bygget som alle modulene/hyttene vendes mot.»

Opprinnelig ble huset brukt som lager og rom for fyringsved. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Transformasjonen til forsamlingssted og kafé gjør korntørka tilgjengelig for et større publikum

Og dette var en av årsakene til at Kulturminnefondet i 2021 bevilget 500.000 kroner til ny bruk og transformasjon av vedtørka. Kulturminnefondet skriver i sin vurdering av søknaden: «Det teller også positivt at søker er i ferd med å etablere Furuholmen som en destinasjon og et møtested i Varteig, slik at transformasjonen fra korntørke til forsamlingssted og kafé gjøres tilgjengelig for et større publikum.»

Nå er huset ferdig og møblert for ny bruk. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Ny bruk og næring
«Furuholmen Cafe og forsamlingslokale» ble det nye navnet på huset.

Det er ofte de litt enkle bygningene det er lettest å gjøre noe med. Vedtørka er oppført i grovt bindingsverk og den er utvendig kledd med låvepanel. Det er enkel vegg- og takkonstruksjon med avstiving av sperreverket. Alt dette gjør at huset med sin store takhøyde gjør det er enkelt å bygge om til en annen funksjon enn det den opprinnelig hadde.

Huset ble isolert innvendig slik at det også kan brukes i den kalde årstida. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Eierne involverte lokale håndverkere og i løpet av sommeren 2021 ble prosjektet gjennomført. Hele huset ble da fullisolert og det ble satt inn vinduer i de gavlveggene hvor det opprinnelig har vært skyveporter. De gamle vinduene i gavlveggene ble erstattet av nye. Innvendig ble deler av den konstruksjonen synlig som et element for å vise hvordan det opprinnelig ble bygd. Det ble også laget et lite glassfelt i gulvet slik at man får en opplevelse av det gamle spaltegulvet som ligger under. Videre ble det satt inn nye store vinduer i langveggene. Som en del av prosjektet ble også elektrisk anlegg, vann og avløp etablert. Utvendig ble terrenget planert og det ble bygd platting rundt hele huset med tilgjengelighet for rullestolbrukere.

Eierne sier i sin sluttrapport til Kulturminnefondet: «Vi er nå veldig fornøyd og kafeen er åpen for publikum.»

Store vinduer i husets fire vegger gir godt lys. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Kulturminnefondet prioriterer søknader med ny bruk og næring. Prosjektet på Furuholmen passer derfor godt inn i Kulturminnefondets strategier og satsingsområder.

Furuholmen. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet