For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Fra overrekelsen. f.v.Simen Bjørgen, Erik Lillebråten direktør for Norsk Kulturarv, fra Sameige Neset: Gunn Oddveig Berg og Aase Neset.

Direktør Simen Bjørgen overrakte 200.000 kroner til bevaringsarbeid på Nørdre Neset i Vågå.

Det er få spor etter jødene i Calmeyersgata i dag. Det er derfor svært gledelig at det jobbes med å sette den gamle synagogen i stand.

Kulturminnefondet delte i fjor ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Et av prosjektene som har fått støtte i Troms er et grisefjøs fra 1952 på Ytter-Aun i Harstad.

Fagerlund ungdomslag har lagt ned mye arbeid i å sette i stand ungdomshuset Folkvang i Hadeland. I dag ble de berømmet med Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.

Jos Kögeler fikk Tromsø kommunes kulturvernpris for arbeidet med å restaurere «Nilssens aviskiosk» fra 1924 til opprinnelig utseende.

Stort tilskudd fra Kulturminnefondet gikk til en iherdig dugnadsgjeng som arbeider med å berge væreierboligen Langsaasgården i Sund.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn