For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Nyheter

Hjelp oss å fylle opp kalenderen!

Kulturminnefondet er, etter Arkivloven, forplikta til å føre offentleg journal, ei postliste. Den kan du lasta ned her.

Vårt arbeid
Kulturminnefondet. Foto: Tom Gustavsen

Bøker i Kulturminnefondets bibliotek er nå lagt til i den nasjonale bibliotekbasen Micromarc. Her kan du søkje på blant anna emnar, titlar og forfattarar.

Vårt arbeid

Her kan du laste ned de siste årsrapportene og -meldingene for Kulturminnefondet.

Vårt arbeid

Kulturminnefondets styre vedtok i 2013 en ny strategiplan gjeldende for perioden 2014 til 2018.

Vårt arbeid
Illustrasjon, klage

Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage, i Kulturminnefondets forskrift.

X

Del dette med en venn