Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter fikk
500 000
fra Kulturminnefondet til istandsetting av stabburet og tilpasning til ny bruk som snekkerbu for opptrening av finmotorikk. Stabber og grime ble tilvirket gjennom kurs med elever fra Buskerud vgs, bygglinje.

Kurset ble støttet av Fortidsminneforeningen med 250 000 kroner.

Sted

Modum Kommune

Fast kulturminne

Forsamlingshus

Elever forvandlet stabbur til snekkerbod

Det 320 år gamle stabburet i Vikersund har stått tomt og uten bruk i lengre tid, og trengte å istandsettes. Nå kan kulturminnet tas i bruk som et aktivitetsrom i opptrening og rehabilitering på Vikersund Bad. – Vi har fått realisert en gammel drøm! 

– Mange pasienter trenger å trene seg opp på finmotorikk, og nå har de fått på plass en arena hvor de blant annet kan spikke, lage kniv, snekre og dreie, mener Hedda Paulson, aksjonær i Vikersund Bad og rehabilitering. Hun er også engasjert i Fortidsminneforeningen og prosjektleder. 

– Det har også vært viktig for oss å ta vare på historien til Vikersund bad gjennom restaureringen. Stabburet er med på å vise at Vikersund bad har en lang historie.  

Tekst: Hanna Thevik. Foto: privat

Prosjektet er blitt brukt som kursarena for elever på Buskerud vgs. som har gitt prosjektet gode ringvirkninger når det gjelder tradisjonelt håndverk. Flere lærere og elever har deltatt på kurs og søkt seg videre til mer opplæring innen feltet, sier prosjektleder Hedda Paulson til Kulturminnefondet.  

Istandsatt på gamlemåten 

Prosjektet har også bidratt til opplæring og bevaring innen tradisjonshåndverk. Fortidsminneforeningen arrangerte kurs i tradisjonshåndverk med elever fra vg2 Tømrer ved Buskerud Videregående. 

– Det beste og morsomste med prosjektet var å holde kurs for elevene. De fikk være med ut i lokal skog og felle de trærne som skulle brukes i stabburet, sier Hedda.  

Elevene fikk også prøve seg med øksa for å tilvirke stabbene og grima.  

– På kurset fikk de møte dyktige håndverkere som på forbilledlig måte formidlet tradisjonelt håndverk. 

– Å skape noe er terapi 

Når de blir ferdige med stabburet, ønsker de å kunne tilby forskjellige kurs.  

– Et eksempel er å lage kniver. I bygda er det flere flinke knivmakere som vil bli brukt som instruktører til pasienter som ønsker å bruke restitusjonstiden til noe de ikke har gjort eller har hatt muligheten til tidligere. Å bruke hendene til å forme og lage ting er en egen terapi i seg selv, mener Hedda. 

Universell utforming 

Prosjektet inkluderte også byggingen av en universell utforming med en rullestolrampe av tørrsteinsmur på utsiden. Dette var et viktig tilleggselement for å sikre tilgjengelighet for pasienter ved Vikersund Bad rehabiliteringssenter som bruker rullestol eller gåstol. 

Hedda mener at støtten fra Kulturminnefondet betyr at de får realisert en gammel drøm å ta i bruk stabburet i behandlingskjeden ved Vikersund Bad.  

– Uten denne støtten hadde det ikke blitt noe restaurering til nytt bruk av ett gammelt bygg. Jeg synes også det er viktig å vise hvordan man bruker tradisjonelle metoder og materialer fra lokal skog i slike prosjekter. 

– Det er positivt at stabburet får en samfunnsnytte i ny bruk og med universell utforming, og at prosessen foregikk med elevaktivitet. Kulturminnefondet hadde dermed gleden av å bidra med 500 000 kr til prosjektet, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln. 

Dette gikk 500 000 kroner fra Kulturminnefondet til:

Støtten gikk til istandsetting av stabburet med nye stabber, grime og utskifting av tømmer, samt tilpasning til ny universell utforming.