Aktuelt

488 kulturminner får støtte

I løpet av mars har Kulturminnefondet vedtatt hvilke prosjekter som i denne omgang får støtte, og i 2017 skal eierne av til sammen 488 prosjekter gå i gang med det møysommelige arbeidet for å sette i stand sine kulturminner. Til sammen får de 95 millioner kroner.

Langblokka i Klosterstranda borettslag i Skien. Foto: Kulturminnefondet/fra søknad

Langblokka i Klosterstrand borettslag er tidligere arbeiderboliger for ansatte ved Union papirfabrikk i Skien. Bygningen er oppført i tegl i 1919 og får 991.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet til å blant annet legge ny kalkbasert puss og maling av fasader. (Foto: Kulturminnefondet/fra søknad)

Første omgang av tildelinger ble gjort i begynnelsen av mars, da 244 prosjekter med søknadssum under 200.000 kroner fikk tilsagn om støtte til bevaring. Nå er de resterende tildelingene vedtatt, og til sammen 488 kulturminner kan nå reddes.

Disse prosjektene har fått støtte

Innen søknadsfristen hadde gått ut 1. november 2016, hadde det kommet inn hele 1242 søknader til Kulturminnefondet om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner.

Disse prosjektene fikk avslag

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt.

Søknadene kommer fra hele landet, alle fylker er representert i søknadsbunken, med 324 kommuner. Flest søknader kommer fra Oppland, Hordaland og Sør-Trøndelag, mens Oppland, Nordland og Møre og Romsdal er fylkene som søker om flest kroner.  Oslo er fylket med desidert størst vekst, fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i 2017 og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

– Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

 

X

Del dette med en venn