Ukategorisert

Disse prosjektene har fått støtte i 2017

I løpet av mars fikk 488 eiere tildelt støtte til tiltak på sitt kulturminne, etter ordinær søknadsfrist. I tillegg har Kulturminnefondet gitt tilskudd til 64 straks- og sikringstiltak, og 11 fag- og håndverksseminarer så langt i år. Listene finner du her.

Langblokka i Klosterstranda borettslag i Skien. Foto: Kulturminnefondet/fra søknad

Langblokka i Klosterstrand borettslag er tidligere arbeiderboliger for ansatte ved Union papirfabrikk i Skien. Bygningen er oppført i tegl i 1919 og får 991.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet til å blant annet legge ny kalkbasert puss og maling av fasader. (Foto: Kulturminnefondet/fra søknad)

Innen søknadsfristen hadde for støtte til kulturminnetiltak i 2017 gikk ut 1. november 2016, hadde det kommet inn hele 1242 søknader til Kulturminnefondet om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner. 488 prosjekter fikk tilsagn om til sammen 95 millioner kroner.

Disse prosjektene har fått støtte

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

I tillegg til den ordinære støtteordningen med søknadsfrist i november, har Kulturminnefondet to løpende tilskuddsordninger for støtte til straks- og sikringstiltak og fag- og håndverksseminarer.

Så langt i år har 64 prosjekter fått sikringsstøtte, og 11 fått støtte til seminarer.

1 Comments

Comments are closed.