For søkere

For søkere »

Her kan du søke om støtte til istandsetting av ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

For tilskuddsmottakere »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagnsbrev.
Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

KULTURMINNEFONDET BLOGG

Nyheter
Tore Hammer og Kari Saxevik er eierne på Karlslyst gård i Hommelvik. (Foto: Tom Gustavsen)

Innblikk i seks kulturminner

Med Kulturminnefondets nyeste bok «Innblikk», gir fotograf Tom Gustavsen leserne visuelle historier fra seks av prosjektene Kulturminnefondet har støttet ...
Les Mer…
Nyheter
Kulturminnefondets samfunnsnytterapport.

Kulturminnefondet utløser stor samfunnsnytte

Dette er konklusjonen i en stor samfunnsøkonomisk analyse som konsulentselskapet Menon Economics har utarbeidet. Undersøkelsen viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets virksomhet, er betydelig ...
Les Mer…
Nyheter
Det gamle røykeriet på Ila i Trondheim. (Foto: Helene Tiller/Kulturminnefondet)

Søknadsfrist for 2018

Fristen for å søke Kulturminnefondet om støtte til ditt kulturminne i 2018, er 1. november 2017 ...
Les Mer…
Nyheter
Langblokka i Klosterstranda borettslag i Skien er et av de 488 kulturminner som får støtte fra Kulturminnefondet i 2017. Foto: Kulturminnefondet/fra søknad

Disse prosjektene har fått støtte i 2017

I løpet av mars fikk 488 eiere tildelt støtte til tiltak på sitt kulturminne, etter ordinær søknadsfrist. I tillegg har Kulturminnefondet gitt tilskudd til 64 straks- og sikringstiltak, og 11 fag- og håndverksseminarer så langt i år. Listene finner du her ...
Les Mer…
Nyheter
Husegården i Vardø i Finnmark. Foto: Kulturminnefondet/Helene Tiller.

244 prosjekter har fått kulturminnestøtte

244 prosjekter med søknadsbeløp under 200.000 kroner har nå fått innvilget støtte fra Kulturminnefondet, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan nå starte ...
Les Mer…
Nyheter
Bror Ivar Salamonsen. Foto: Kulturminnefondet/Linda C. Herud

Peder og Bror Ivar fikk stipend

Kulturminnefondet har delt ut sine årlige stipender, til gipsmaker Peder Alme og tømrer Bror Ivar Salamonsen ...
Les Mer…
X

Del dette med en venn