Ukategorisert

Suksess med Kulturminnefondets støtte til veteranbiler

Kulturminnefondets prøveordning til rullende kulturminner som veteranbiler og -busser ble så populær at den videreføres. 

Støtte til rullende og bevegelige kulturminner startet som et prøveprosjekt 1. januar 2021, og fra januar til oktober mottok Kulturminnefondet 120 søknader. Styret i Kulturminnefondet har derfor enstemmig besluttet å videreføre tilskuddsordningen. 

– Ordningen er svært godt mottatt og viser et tydelig behov og interesse for å ta vare på bevegelige kulturminner som en del av vår kulturarv, forteller styreleder Tine Sundtoft.  

De fleste søknadene er til personbiler, etterfulgt av lastebiler, busser og traktorer. Flest søknader har kommet fra fylkene Viken, Vestland, Agder og Innlandet. 

Les også:  

Kjell Ivar Haltvik og Kjetil Reinskou, styremedlem i Kulturminnefondet, står foran de to prosjektene som Haltvik har fått støtte fra Kulturminnefondet til å sette i stand: Den dampdrevne 1903 Locomobile, som er en av de aller første bilene som kom til Norge og den eneste gjenværende av seks dampdrevne biler som ble importert til Norge. Den andre er en Renault EK 1915-modell og henger på veggen. Den var en av de minst dyre bilene på markedet i den tidlige fasen av privatbilismen og har lang norsk brukshistorie. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Bakgrunnen for prøveordningen var et ønske om å sidestille rullende og bevegelige kulturminner med flytende kulturminner som båter og fartøy, som har en egen søknadsordning hos Kulturminnefondet. I tillegg har Kulturvernforbundet arbeidet i mange år for at bevegelige kulturminner skal inkluderes i tilskuddsordninger, på grunn av kulturminnenes betydning og de tusenvis av frivillige som jobber med å bevare, istandsette og tilgjengeliggjøre historiske kjøretøy og transportmidler. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan brukes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Rullende og bevegelige kulturminner omfatter et bredt spekter når det gjelder type, alder og historikk, og i søknadsbehandlingen vurderer Kulturminnefondet følgende: 

  • Del av kulturmiljø 
  • Allmenn tilgjengelighet 
  • Alder, historikk og opprinnelig samt ny bruk
  • Opprinnelighet og norsk brukshistorie 

Kulturminnefondets markering fant sted hos Kjell Ivar Haltvik i Ekne i Trøndelag. Han er en av Norges fremste på å sette i stand eldre biler. Haltvik satte i stand Freiabilen (bildet), og han har fått to tilsagn fra Kulturminnefondet til rullende kulturminner i år, under prøveordningen. Foto: Kjell Ivar Haltvik

 Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og kan benyttes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist, og søknader sendes elektronisk på kulturminnefondet.no. 

Les mer om prosjekter Kulturminnefondet har støttet her!