Aktuelt

Ukategorisert

Redder rullende kulturminner

Kulturminnefondet har gitt første runde med støtte til private eiere av alle rullende og bevegelige kulturminner. Se noen eksempler!

Kronprins Haralds Ford Edsel 4 Door 1958 i Eigersund

Tilskuddet på 90.000 kroner fra Kulturminnefondet skal brukes til restaurering av bilen.

Da kronprins Harald i sin tid fylte 21 år, syntes hans far, Kong Olav, at det passet med ny bil til tronarvingen. Valget falt på et splitter nytt bilmerke av typen Ford Edsel, et merke som det ble produsert 110.000 eksemplarer av over 2 år. Siden det ikke sto på penger på myndighetsdagen kjøpte Kong Olav like greit en Edsel Corsair 4 door som det kun kom 5880 eksemplarer av. Et stykke sjelden bilhistorie fra USA.

Saken fortsetter under bildet

Kronprins Haralds Ford Edsel 4 Door 1958 i Eigersund. Foto: fra søknad til Kulturminnefondet

Edselen ble solgt til private hender og hadde flere forskjellige eiere, blant annet hadde den et langt liv i Odal, hvor to samlere i Odal tok vare på den, før den ble solgt videre og dessverre forfalt. Nå skal den rojale farkosten restaureres med midler fra Kulturminnefondet.

Et av våre satsningsområder er rullende kulturminner, og kronprins Haralds første bil som myndig er i aller høyeste grad et kulturminne.

Styreleder i Kulturminnefondet, Tine Sundtoft.

Det er Arne Birkemo i Eigersund som sammen med Sirdal Veteranvognklubb som skal få sving på bilen, men det er ikke gjort i en håndvending, eller u-sving om du vil. Bilen er ikke kjørbar i dag, men med tid, kjærlighet og støtte fra Kulturminnefondet tar Birkemo og en dedikert dugnadsgjeng fatt på jobben som innebærer at understell og bremser ikke i orden, karosseriet ruster blant annet i gulv og bagasjerom, rust er det også i kanaler og skjermer. Lakk er malt med sort maling, støtfangere er rustet og har defekt crom. Mange lister mangler, og de som er der er dårlige. Motor og girkasse er original, men er i dårlig forfatning og ikke montert i bilen pr. i dag, og mangler deler. Panser må skiftes, elektrisk ledningsnett er defekt og interiøret bærer preg av lang tids bruk, men er originalt. I det hele tatt må den restaureres fra topp til dekk, men den kan reddes, men Birkemo forteller at bilen kan reddes.

Når bilen er ferdig reparert, sandblåst og lakkert skal den igjen ut på veien. Da vil nygifte kunne kjøre avgårde i den monarkkjørte doningen, den skal delta i minneløp og kaste glans over veteranutstillinger og biltreff, samt kunne gjøre gjesteopptredner på muséer.

– Kjøretøyet er utvilsomt sjeldent, og den har en kulturhistorisk betydning på grunn av tilknytningen til daværende Kronprins Harald, sier Sundtoft.

Artikkelen fortsetter under bildet

Den 63 år gamle, rojale bilen skal få nytt liv. Foto: Fra søknad

Postvogn BDFo 620

Kulturminnefondet har bevilget 100.000 kroner til Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen for Postvogn BDFo 620 fra 1921 i Voss. Tilskuddet skal brukes til restaurering.

Siden 1979 har postvognen BDFo 620 rullet på gamle Vossebanen i filminnspillinger, jubileer og som chartertog, og Norsk Jernbaneklubb har med glede lånt ut toget til de som ønsket. Historien til vognen starter derimot i Södertälje hvor det ble bygd, før det ankom Vestlandsregionen og ble satt i rute i 1921.

Saken fortsetter under bildet

Postlevering til postvogn BDFo 620 fra 1921. Foto: Privat/fra søknad til Kulturminnefondet

Vognen gikk mellom Bergen og Voss i sine siste år, og har i tillegg til postrommet også et godsrom, et konduktørrom, 24 vanlige seter og kupéer for tredje klasse. Det var plass til mye i de gamle vognene. En togvogn varer ikke evig når den er i konstant drift, selv med vedlikehold. Den ble aldri bygd om i løpet av sin driftstid med unntak av noen få moderniseringer. Styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet sier følgende om prosjektet:

Postvogna er et glimrende eksempel på rullende kulturminne som er et av våre nye satsingsområder. Denne vogna har vært å se i over 50 år på norske toglinjer og er viktig del av vår historie om infrastruktur.

Saken fortsetter under bildet

Interiørbilde av postvogna. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet

Mercedes-Benz-type 3500-312 1954-modell

Bilen tilhørte Tynset meieri, og kjørte melk rundt om i Nord-Østerdalen fram til 1970-tallet. Eier får 40.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

Det er et sjeldent kjøretøy, som det bare finnes to igjen av i Norge.

Bilen skal brukes på utstillinger og biltreff. Den har tilknytning til kulturmiljøet, norsk brukshistorie og er i noen grad allment tilgjengelig. Det gis tilskudd til å overhale motor og lakkere og rette opp skjerm. Tiltakene vil bidra til å bevare kjøretøyet for framtida. Det er positivt at søker ønsker å sette kulturminnet i stand for å kunne ta det i bruk, og søknaden prioriteres i sterk konkurranse med mange andre prosjekter.

– Vi er glade over å kunne støtte dette prosjektet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Han roser eierne for at de går videre i arbeidet med å sette bilen i stand.

Mercedes-Benz-type 3500-312 1954-modell. En sjelden meieribil fra Tynset. Foto: Privat/fra søknad

Støtte til rullende kulturminner er et prøveprosjekt som startet 1. januar 2021. Ordningen skal evalueres etter ett års varighet. Rullende og bevegelig materiell omfatter et bredt spekter når det gjelder type, alder og historikk, og i søknadsbehandlingen ser Kulturminnefondet på følgende forutsetninger:

  • Del av kulturmiljø
  • Allmenn tilgjengelighet
  • Alder, historikk og opprinnelig samt ny bruk
  • Opprinnelighet og norsk brukshistorie

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og kan benyttes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist, og søknader sendes elektronisk på kulturminnefondet.no.

Les om flere gode prosjekter på våre nettsider: