Fant igjen denne rutebussen som hytte i skogen

Kulturminnefondet har bevilget 50.000 kroner til Rutebuss S-1967 fra 1954 på Bremangerlandet. Tilskuddet skal brukes til å overhale bremser og lys, samt mindre tiltak. 

– Allerede før krigen ble de første prøverutene for kollektivtransport i Bremanger kjørt, men så ble fremdriften satt på hold i noen år. I 1948 ble det søkt om konsesjon for rutebuss på øya, og etter hvert ble det investert i en splitter ny buss, nemlig en Volvo S-1967 fra 1954, sier Bjarne Andreas Horsevik, leder i Rutebilhistorisk Forening i Sogn og Fjordane.

Saken fortsetter under bildet. 

Volvo S-1967 fra 1954. Foto: Bjarne Andreas Horsevik fra søknad

Snutebil

Snutebilen ble et populært innslag i landskapet, inntil den ble borte fra veiene for så å bli funnet igjen 1991.

– Det var Rutebilhistorisk Forening i Sogn og Fjordane som fant den igjen i skogen, og som bokstavelig talt slepte bussen frem i dagslys igjen og fikk den renovert. Bussen var satt til side og da vi fant den var den brukt som hytte. Den var i meget dårlig forfatning, alt var råte innvendig og den var uten motor og i dårlig forfatning, sier Horsevik.

Bussen ble slept til Førde og fullstendig overhalt, men tidens tann tærer også på kollektivtransport og nå trenger bussen å få reparert snart 70 år gamle bremser og lys.

– Dette blir en komplisert oppgave, i og med at jobben skal utføres med materialer av tilsvarende kvalitet som opprinnelig og at dimensjon og detaljer skal være så likt som mulig. Når bussen er ferdig belyst, er den klar for EU-godkjenning og videre drift, forklarer Horsevik. Kulturminnefondet bidrar med økonomisk støtte til prosjektet.

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Foto: Jørgen Bakken/Kulturminnefondet

– Det vi kaller rullende kulturminner, som for eksempel biler, tog og busser, har gjerne vært synlig i lokalmiljøene og forteller en historie ved å være til stede i dagens kulturmiljø, sier direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

Bussen skal brukes på treff og turer for medlemmer i Rutebilhistorisk Forening og den skal vises frem i nærmiljøet. Den skal også vises frem i forbindelse med kulturdager og næringsaktivitet på Bremangerlandet.

Større interesse enn før

Aldri har så mange vært interessert i å bevare kulturminner som nå, og Kulturminnefondet har gitt flere tilsagn så langt i 2021 enn i hele fjor.

– Når flere søker, får vi stadig bedre oversikt over kulturminnene som er gjemt rundt om. Kulturminner som har vært viktige i lokalmiljøene; om de er eneboliger, ferjer, biler eller busser, skal være med på å skape ny aktivitet, sier Bjørgen.

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende, og det betyr at du når som helst kan sende inn søknad om støtte til tiltak på ditt rullende kulturminne som for eksempel busser, personbiler og togvogner