Ukategorisert

Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet gjestet Røros

– Jeg har fått bekreftet at midlene blir brukt godt, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet. Hun besøkte Kulturminnefondet sammen med kollega Heidi Greni. 

Representantene fikk en omvisning i Kulturminnefondets lokaler, før en orientering om Kulturminnefondet ved direktør Simen Bjørgen og om Kulturminnefondets samfunnsnytte ved Trond Holden.  

(Saken fortsetter under bildet)

Heidi Greni og Åslaug Sem-Jacobsen får en orientering fra Simen Bjørgen.

Skaper ringvirkninger 

I sine alternative budsjetter har Senterpartiet bevilget opptil 300 millioner kroner til Kulturminnefondet, noe Sem-Jacobsen i forkant fortalte at hun ønsket å ta opp i forbindelse med besøket. 

– I år ligger vi an til å få en samlet søknadssum på en halv milliard. Vi kunne uten problemer delt ut 300-400 millioner til svært gode og “gryteklare” prosjekter, uten å øke antallet i administrasjonen. For oss er det samme arbeidsmengde om vi gir et prosjekt tilsagn eller avslag, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.  

Dagens budsjett er 127 millioner kroner. Dermed kunne aktiviteten blitt tredoblet, uten økt byråkratisering.  

– Den summen er “småpenger” for oss som sitter med statsbudsjettet, men det er ikke mange kroner i statsbudsjettet som skaper sånne ringvirkninger som Kulturminnefondet gjør, sier Heidi Greni (Senterpartiet), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag.  

– For meg er det viktig å høre at midlene blir brukt godt, og det har jeg fått bekreftet, sier Sem-Jacobsen.  

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet gir en orientering om Kulturminnefondet til stortingsrepresentantene fra Senterpartiet. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Skryt til fagmiljø 

Stortingsrepresentantene fra Senterpartiet la turen innom Kulturminnefondet under et fire dager langt besøk i Trøndelag. Sem-Jacobsen forteller at hun lenge har sett frem til dette besøket: 
– Jeg har ønsket å besøke Røros og Kulturminnefondet helt siden jeg ble valgt inn på Stortinget og fikk oppgaven med å fremme og utvikle Senterpartiet sin kulturminnepolitikk. Slik både Senterpartiet og jeg ser det så er Kulturminnefondet i dag en utrolig viktig faktor for å få til å bevare viktige kulturminner i privat eie til ettertiden. Kulturminnefondet jobber veldig godt med de midlene de får, og er til stor nytte for privatpersoner og frivillige lag og foreninger både som tilskuddsordning og som en organisasjon med stor kompetanse på bevaring av verneverdige bygg, farkoster og kulturmiljøer.

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og kan benyttes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist, og søknader sendes elektronisk på kulturminnefondet.no.