Aktuelt

Ukategorisert

Søk om tilskudd til fagseminar

Kulturminnefondet har i flere år støttet fagseminar og praktiske kurs i forskjellige håndverksteknikker. Denne ordningen fortsetter også i 2021.

Kulturminnefondet ønsker å prioritere tiltak som gir god teoretisk og praktisk forståelse av bevaring av kulturminner og kulturmiljø særlig med vekt på bærekraft, gjenbruk, ny bruk og tradisjonshåndverk. Vi vil prioritere et bredt utvalg av arrangementer både tematisk og geografisk.

Tidligere har Kulturminnefondet støttet praktiske kurs som for eksempel vindusrestaurering, tørrmuring, lafting og taktekking.

Vi har i flere år erfart at slike praktiske kurs har stor nytteverdi – både for å øke forståelsen av hvordan arbeid ble utført tidligere, og for å gi kursdeltakerne praktisk erfaring. Deltakerne har vært både utøvende håndverkere, eiere og ansatte i forvaltningen.

For fagseminarer har det gjerne vært dagssamlinger hvor ett eller flere fagområder innen bevaringsarbeidet har blitt presentert. Noen seminarer har vært rettet mot en bred målgruppe hvor formålet i stor grad har vært inspirasjon og nettverksbygging. Våre erfaringer er at det er et økende behov for møteplasser for å kunne bidra til et godt bevaringsarbeid i framtiden.

Mulighetene er mange og alle kan søke, men det er viktig at det legges fram et program som beskriver formål og målgrupper. Vi ønsker, som tidligere år, at arrangementene gis omtale på forhånd og at de formidles lokalt og regionalt.

Eksempler på praktiske og teoretiske arrangementer

Et praktisk kurs i muring av ei trapp i naturstein ble gjennomført i Voss kommune, Vestland fylke. Kurset hadde både teoretisk og praktisk innhold for ei bred målgruppe for å øke kunnskapen om tradisjonell tørrmuring. Kursholder var Magne Raknes som skriver dette i sin sluttrapport til Kulturminnefondet:

Gjennomføringa gjekk fint, folk treivst og koste seg. Me var heldig med vêret. Me trur at rama rundt: god mat, gode pausar, kulturvandring og staden spelte ei stor rolle.

Saken fortsetter under bildet.

Det var stor interesse blant deltakerne for å lære mer om eldre tradisjonelle håndverksteknikker, som her på kurs i Koppen på Osterøy. Foto: Magne Raknes

Sjur Harby i Disen Kolonial har i ei årrekke hatt ei nasjonal seminarrekke som er kalt «Breidablikk – nasjonalt forum for kulturarv». Med støtte fra flere bidragsytere har han ofte arrangert dagsseminarer hvor blant annet stedsutvikling, brannsikring, håndverkskompetanse og bygningsarv har stått på dagsorden. Med bred tilnærming, både faglig og geografisk, har han nådd fram til mange forskjellige målgrupper. Med sitt stedsutviklingsseminar i Trøndelag for noen år siden, satte han særlig identitet og kulturmiljø på dagsorden. Slike møteplasser skaper fellesskap både sosialt og faglig.

Felles for alle seminar og kurs er at arrangementene blir formidlet både på sosiale medier, artikler i lokalaviser og på eiernes egne nettsider. Dette gir stor merverdi til andre enn de som deltok på kursene. Vår erfaring viser at de nettverk som etableres under arrangementene har stor verdi i seg selv, samtidig som bred faglig tilnærming gir nytteverdi til mange målgrupper. Dette er særlig viktig nå som ny kulturmiljøpolitikk er vedtatt gjennom Stortingsmeldingen om kulturmiljø.

Ta kontakt med våre saksbehandlere om du har spørsmål.

I alle søknader om tilskudd fra Kulturminnefondet og i saksbehandling gjelder Forskrift for Norsk Kulturminnefond.

Les om prosjekter støttet av Kulturminnefondet