Ukategorisert

Rosinggaarden i Fredrikstad skal settes i stand med tilskudd fra Kulturminnefondet

Rosinggaarden, Kirkegaten 29a, ligger sentralt i Gamlebyen i Fredrikstad. Gården ble oppført etter storbrannen i februar 1830 for en av byens mest fremstående kjøpmenn, Christen Wilhelm Rosing. Nå eies den av Gamlebyen byinvest AS, ved Christian P Thorn Walter som søkte Kulturminnefondet om tilskudd.

Styret i Kulturminnefondet har nå gitt tilsagn om tilskudd på inntil 500 000 kroner til å sette i stand murfasader og beslag rundt vinduene.  

Det er positivt at eier setter i stand kulturminnet slik at det bevares for ettertiden, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Et stykke industrihistorie 

Gården har preg av senempiren, slik som de seks kvartalene som ble gjenoppført midt i byen etter brannen. Det mest fremtredende arkitektoniske elementet er den påkostede inngangsportalen fra Voldportgaten.  

Rosings spikerfabrikk var tilknyttet gården frem til slutten av 1800-tallet. På begynnelsen av 1800-tallet var fabrikken en av landets viktigste industriforetak for maskinell spikerproduksjon. Deler av uthusene på østsiden av gårdsrommet stammer trolig fra industrivirksomheten.  

Foto: Privat fra søknaden til Kulturminnefondet