Film
Bilder

Visnes hotell

Visnes Hotel Stryn har en historie som strekker seg tilbake til 1850-tallet. I dag huser de gjester i rom innredet i mellomkrigs- og jugendstil. Eierne har tidligere fått støtte til sikringstiltak på låvetaket, og i 2020 ble låven istandsatt med mål om å innredes til å bli en kulturlåve med butikk- og kafévirksomhet. Oppgraderingene bidrar til økt verdiskapning og gjør låven allment tilgjengelig.

Sted

Stryn
Sogn og Fjordane (kart)

Web

Verdiskapning

Verdiskaping

Lover "love" på låven

Den gamle låven på Visnes Hotel i Stryn fremstår i flunkende ny drakt, med sine lange røtter intakt. Låvens gamle ytterkledning blir innvendig panel når byens låve får nytt innhold.

Tekst og foto: Julie Messel

Nå kan du nemlig overnatte i bygningen som har husa sau, kuer og hest gjennom generasjoner.

Transformasjonen blir komplett når dansende bryllupsgjester inntar det gamle fjøsgulvet, sier bestyrerne på Visnes, Marit Nordheim Otterdal og Arvid Otterdal.

Vi er glade og spente på ny bruk!

De to, med lang erfaring fra både hotelldrift og håndverk før de kom til Visnes i 2014, hadde drevet det ærverdige hotellet innerst i Nordfjord i seks år og var godt fornøyd med et snirklete gammelt sveitserhus med sjel og flere hundre år gammel historie:

De de erfarte at gjestene var mange. Men gjestene kunne da bli enda flere, samtidig som de ivaretok sitt kulturhistoriske oppdrag: Slik ble ideen om at også låven skulle få overnattingsrom og dansesal, forteller de.

Vi har en stor og flott spisesal her på Visnes. Men selv når hotellet var fullt, var det fremdeles plass til flere gjester. Derfor ville vi gjerne kunne åpne opp for enda flere overnattende.

Korona-situasjonen våren 2020 gjorde at Marit raskt forstod at sommer-sesongen på Visnes kunne bli god.

Bestyrerparet anstrengte seg derfor for å få rommene i låvens andre etasjer ferdig først; dansesalen fikk pent vente.

Hvor gammel låven er eksakt vites ikke, men at den kan dateres tilbake til før 1850 er det ingen tvil om.

Sommeren 2020 ble god for bestyrerne på Visnes, låverommene ble fort booket, og på nyåret 2021 står så 1. etasje i låven ferdig, med originalt reisverk pietetsfullt restaurert, klart til å ta imot bygda, så vel som tilreisende.

Visnes Hotel fikk 200.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet for å sette i stand støttemurer og kledning, slik at låven ble pusset opp. Som planlagt så gjort. Støttemurer ble oppført og kledning skiftet og malt i en historisk passende rødfarge.

– For oss er det jo viktig å bevare det historiske her på Visnes, men det er også viktig å kunne bruke det. Det må altså være praktisk slik at vi kan drive hotell her. Det synes jeg er flott med Kulturminnefondet; de er virkelig opptatt av vern gjennom bruk. Det passer oss bra, for det må være økonomi i drifta vår, ellers kan vi jo ikke drive her, sier Marit.

Historien på Visnes er lang.

Kilder viser at det var gårdsdrift her lenge før 1850. Men fra denne tida ble altså gården tatt i bruk som hotell. Gårdbruker Anton Visnes satte istand et par av rommene på gården til besøkende og andre, og Visnes ble etterhvert en svært populær skysstasjon med sin sentrale beliggenhet ved fjorden.

Hit kom folk med båt på Nordfjorden, før de ble fraktet med hest, og senere bil, innover til Loen, eller Geiranger eller Olderdalen.

Gamle skyssbøker og bilder viser at låven, som altså nå settes i stand for kulturarrangementer så vel som danselokale i forbindelse med selskaper, sågar har fungert som bensinstasjon.

Ifølge Marit ble den største utvidinga av Visnes Hotel gjort i mellomkrigstiden, da fikk huset også sin karakteristiske sveitserstil.

Eierne drev altså både bensinstasjon og bilverksted her. Til tross for at det ikke var hotelldrift på gården i årene 1957 til 1986, blomstret hotelldrifta igjen fra 1986.

Hotellet har 15 rom med interiører i både jugend- og mellomkrigsstil.

– Vi er opptatt av å videreføre drifta i tradisjonell stil med overnatting og arrangement. Det gamle tunet og den gamle, nå nyoppussete låven, står som landemerker her, sier Marit.

Svalgangen som nå er satt opp på låven, er basert på gamle bilder av hvordan låven har sett ut.

Hun viser bilder fra 120 år tilbake, da Fridtjof Nansen besøkte hotellet i bil.

Marit forteller at de startet arbeidet med å sette i stand låven i 2019.

Høsten 2019 fikk vi ryddet ut alt og gjort klar til å starte. I januar 2020 fikk vi reparert støttemurer og støpt golv. Da covid-19 situasjonen traff oss i mars, var vi godt i gang med å isolere og sette opp igjen grindeverket.

Bestyrerne så raskt at turistsesongen i Stryn sommeren 2020 kom til å bli veldig god.

– Så vi prioriterte å gjøre klar de fire rommene vi hadde planlagt på loftet på låven. Disse stod klar 28. juni og ble raskt full booket i den norske skoleferien. Nå holder vi på med å innrede nede i salen der det gamle grindeverket er satt inn i miljøet. Låvens gamle ytterpanel skal nå brukes som panel inne i salen. Det blir spennende nå i sluttfasen da skal vi kombinere noe av det gamle vi hadde ryddet vekk i fjor med det nye isolerte rommet der alt er etter dagens krav, forteller hun.

Oppussing er, som de fleste vet, tidkrevende, og man støter alltid på utfordringer underveis.

– Det vi riktignok brukte mest tid på, var å planlegge og finne ut hva vi skulle med låven. Dette måtte også avstemmes opp imot hva som var fornuftig økonomisk og hva som kunne gi et supplement til hotelldrifta. Så er det også en søknadsprosess med verna bygg opp imot kommunen og fylket. Når vi hadde landet dette, har arbeidet med å sette i stand låven gått veldig bra.

Vi har jo funnet mye rart etter gardsdrifta når vi begynte å tømme låven. Og da vi hadde støpt golvet til svalgangen, hadde det gått en katt over sementen før den var tørket!

Finn flere gode prosjekter til inspirasjon på våre nettsider.