Ukategorisert

450 000 til nye boller på Moseid Bakeri

Det tradisjonsrike håndverksbakeriet Moseid Bakeri har vært i drift siden 1945, og satser til nye høyder. Nå skal det bygges nye lokaler, men det tradisjonelle historiske våningshuset med cafe skal bestå og trenger å istandsettes for å tilfredsstille dagens behov.

Til det har styret i Kulturminnefondet vedtatt tilsagn om tilskudd på 450 000 kroner

Vil bevare den historiske verdien

Bakeriet ligger sentralt på Mosby og som nærmeste nabo til det nye oppvekstsenteret. Det er et ønske om at dette kan bli et samlingssted for lokalsamfunnet. 

I tillegg til at det skal bygges nytt, er det også lagt stor vekt på å ivareta våningshuset fra 1800-tallet på en måte som er i tråd med dets historiske verdi. Med en gjenoppbygget bakerovn i kombinasjon med det nye bakeriet ligger det godt til rette for aktiviteter og bruk der det tradisjonelle og det moderne bakerhåndverket kan møtes. 

–Den planlagte istandsettingen av våningshuset vil bidra til å bevare bakeriets sjarm og særegenhet. Ved å ta i bruk det gamle våningshuset som cafe, har bakeriet funnet en bruk som er svært godt tilpasset byggets historiske karakter, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

Et møtested for alle


Denne investeringen vil ikke bare bidra til å styrke bakeriets virksomhet, men også berike lokalsamfunnet ved å tilby et møtested der folk kan nyte både deilige bakverk og kulturhistorie.
Våningshuset planlegges også brukt til mindre selskaper, kurs og lignende. 

Eierne er opptatt av at tradisjonene skal bevares på tunet som huser bakeriet. Bakeriet har 42 ansatte fordelt på 13 årsverk og omsetningen er rundt 30 millioner.  

Dette skal midlene fra Kulturminnefondet gå til:
Tilskudd gis til Reparasjoner av råteskader i laft , murarbeid, tømrerarbeid, vinduer, dører, blikkenslager, tilbakeføring til opprinnelig kledning, og istandsetting av grue, bakerovn og pipe