Aktuelt

Ukategorisert

Livbåter berges

MS Skogøy gikk i rutefart mellom Narvik og Svolvær fra 1953 til 1983. Den hadde i underkant av 20 anløp på seilingsruten. En gang i uken gikk den Hinnøya rundt. Et forsiktig anslag indikerer at Skogøy var livsnerven for ca. femti tusen mennesker i Ofoten, Lofoten og Vesterålen.  

Skogøy var en driftssikker og punktlig lokalbåt. Jordbruk og industri langs seilingsruten var avhengig av Skogøy. 

Båten ble hentet hjem til Narvik i 2012 etter et 30 år langt opphold i Sverige. Restaureringen begynte umiddelbart. 

 

Til sammen 606 000 kroner i støtte 

Kulturminnefondet har tidligere gitt tilskudd på arbeidet med å sette i stand MS Skogøy, nå er det livbåtene som får hjelp av oss, sier direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen om tilskuddet på 100 000 kroner til arbeidet med å sette båtene i stand.  

“Når Skogøy er ferdig restaurert vil den være en kulturell institusjon i regionen samt en reiselivs attraksjon.”, skriver Skogøys venner i søknaden til Kulturminnefondet.  

Det er positivt at Skogøy vil være i bruk for flere gjennom bruk, slik får flere glede av kulturarven som bringes videre inn i fremtiden, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet.  

Dette skal pengene gå til  

Tilskuddet på 100 000 fra Kulturminnefondet skal gå til istandsetting og montering av livbåtene på MS Skogøy.