Aktuelt

Ukategorisert

Årsrapport for 2023

I 2023 fikk vi 

1685 søknader som til sammen søkte om 533 457 000 kroner 

1351 av disse søkte på ordning for faste kulturminner 

87 søknader om tilskudd til fartøy og båter

85 søknader på sikringstiltak 

41 søknader på ordning for fagseminar 

48 søknader til ordningen for rullende og bevegelige kulturminner 

73 søknader om tilskudd til formidlingstiltak 

 

Les hele årsrapporten her 

Vår visjon er vern gjennom bruk 

Siden 2003 har Kulturminnefondet spilt ei viktig rolle i arbeidet med å ta vare på verneverdige kulturmiljøer eid av private og frivillige organisasjoner. Det er hele 20 år med innsats for bevaring av kulturarven.   

 I 2023 har vi lagt bak oss et år som kan betegnes som stabilt, det være seg søknadsmengde, i kontakten med eiere, frivilligheten og andre samarbeidspartnere, og internt i fondet.   

 I Kulturminnefondet er vi daglig i kontakt med private eiere og frivillige organisasjoner med et stort engasjement og mye motivasjon til å ta vare på kulturmiljøer over hele landet. Vår erfaring er at vern og aktiv bruk må gå hånd i hånd. Engasjerte eiere uttrykker ofte at de blir sett og hørt hos oss. Det bidrar til gode eksempler på hvordan kulturarven kan tas i bruk som ressurser for utvikling.   

 Ifølge tall fra SSB ble det revet over 14 000 bygninger i Norge i 2023. Mange av disse byggene kunne vært istandsatt og fått mange flere leveår. Kulturmiljøene er en ressurs av god kvalitet som kan tilpasses til en ny bruk, i en sirkulær økonomi og som en del av det grønne skiftet. Bruk er ofte det beste vern, og kulturmiljø som blir tatt godt vare på blir viktige ressurser for verdiskaping og i utviklingen av lokalsamfunn.   

 Kulturminnefondet prioriterer et mangfold av tiltak som omfatter ombruk, sirkulær økonomi og næringsutvikling. For å få til gode praktiske løsninger, som gir grunnlag for framtidig bruk, søker vi å være mulighetsorienterte i vår dialog med eierne av kulturmiljøene. Vi ønsker å være eiernes beste hjelper for å lykkes med prosjektene. Derfor er vår visjon ”Vern gjennom aktiv bruk”.   

 Folkets Hus i Sulitjelma ble bygd i 1926 etter mange års planlegging og innsamling av penger. Bygningen forvaltes i dag av Folkets hus venner Sulitjelma, en frivillig organisasjon. Styret i Kulturminnefondet ga i 2023 et tilskudd på kr 1 300 000,- slik at taket på Folkets Hus kan demonteres, repareres og skifersteinen legges på nytt.   

Dette ble Kulturminnefondets tilskudd nummer 8000, i det året Kulturminnefondet fylte 20 år. Folkets Hus rustes nå opp for å fortsatt kunne være samlingspunktet i bygda og dette er vårt første prosjekt i Sulitjelma. Et stort løft for ei lokal forening, men også veldig viktig for å fortsatt fortelle historien om arbeiderklassens enorme innsats for å reise sitt eget hus.