Ukategorisert

Kulturminneprat: «Vi bygger for fremtiden»

Da Inger-Anne Almestad og Thorstein Jenssen, eierne av Rønneberghuset, gjestet Kulturminnefondets kulturminneprat, fikk de overrakt tilsagn om tilskudd på 550.000 kroner til arbeid med eldhuset og stabburet på eiendommen. 

Målet deres er at både eldhuset og stabburet vil fremstå like flott som hovedhuset nå gjør. Alle bygningene blir satt i stand til slik de opprinnelig var. 

– Det handler om folkene som har bodd her. Tanken på 140 år med historie bare her i huset. Det handler om vekstene i hagen. Respekt for historien og byggeskikk. Vi kjenner oss ydmyke som kan gå i gang med dette prosjektet her, det er ekte vare, forteller Inger-Anne.

For Thorstein er det en viktig motivasjon at husene kan settes i stand for å bli brukt, selv om de ikke bor der selv til daglig.

– Eldhuset har vi planer om å bruke til møtelokale eller konsertlokale. Drømmen er å sette inn et flygel, men først må bygningen berges. Taket er i dårlig forfatning nå, og vi vil sette det tilbake slik det var og gjøre det tilgjengelig for folk.

(Saken fortsetter under bildet)

Inger-Anne Almestad og Thorstein Jenssen setter i stand Rønneberghuset og -eiendommen. Foto: Privat

Flere onsdager har Simen Bjørgen hatt direktesendt kulturminneprat med eiere av kulturminner landet over. Onsdag 10. juni ble kulturminnepraten gjestet av Almestad og Jenssen. De fortalte om Rønneberggarden, som ligger sentralt plassert på Larsnes i Sande kommune og er en av de eldste handelsstedene på Sunnmøre med spor tilbake til 1600-tallet. 

Inger-Anne og Thorstein har tidligere fått to tilskudd til arbeidet de har gjort på Rønnebergeiendommen på tilsammen 875.000 kroner.

Nå brukes hovedhuset på gården til selskapslokaler. I 2019 ble det arrangert 12 arrangementer i huset, inkludert to historiske Rønneberg-arrangementer med historiefortelling og historiske menyer. Paret har spennende planer for eldhuset og stabburet. Til arbeidet som må gjøres med bygningene har paret søkt om støtte fra Kulturminnefondets tilskuddsordning.

Dette er et sårt tiltrengt tilskudd. Nå kan vi berge bygningene

Under den direktesendte kulturminnepraten kunne Bjørgen og Per Hilleren fortelle at Kulturminnefondets styre har gjort et enstemmig vedtak om tilskudd på 550.000 kroner til å sette i stand eldhus og stabbur.

– Vi ser at fremtidig bruk er avgjørende for bevaring. Ny bruk som næringsutvikling  i et kulturhistorisk miljø gir muligheter for å holde kulturmiljøet i stand også i framtiden, sier direktør Simen Bjørgen.

I Kulturminnefondets vurdering ble det vektlagt at tiltakene det ble søkt om vil bidra til å bevare et helhetlig kulturmiljø. Næringsvirksomheten og verdiskapingen gjør prosjektet til et godt eksempel på vern gjennom bruk.

Foto fra en tilstelning i Rønneberghuset. Foto: Privat

Om Kulturminnefondet:

Private eiere av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminner, som:  

  • hus og bygninger 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap 

Vårt søknadssenter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad