Kulturminnefondet Vi bidrar til å bevare våre kulturminner for framtida

Om oss

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Kulturminnefondet gir økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner som bygninger, boliger, båter, hageanlegg og kulturlandskap. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist. Søk om støtte her »

Vår visjon er vern gjennom aktiv bruk.
Vi vil være eiernes beste hjelpere på denne veien.

Kulturminnefondet ble opprettet som et statlig fond av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Hovedhensikten er å bevilge penger til tiltak som skal sørge for istandsetting og bevaring av kulturminner i Norge. Kulturminnefondets midler var fram til utgangen av 2012 renteavkastningen fra et statlig opprettet grunnfond. Fra og med 2013 endret dette seg, slik at fondet mottar sine midler over en egen post i statsbudsjettet. Selv om Kulturminnefondet ikke lenger er en fondsvirksomhet, har virksomheten fremdeles samme navn. Midlene som Kulturminnefondet mottar skal både brukes til tilskudd og til drift av Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet får hvert år sin instruks fra Klima- og Miljødepartementet gjennom et tildelingsbrev og vedlagt instruks.

Ta gjerne kontakt med oss

Postliste

Kulturminnefondet er etter Arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal.
Postlisten kan du laste ned her »

Alle saksdokumenter er som hovedregel offentlige, og den som ønsker kan be om innsyn. Du ber om innsyn ved å sende epost til post@kulturminnefondet.no

Søknader og tilsagn

Weblenker

Her finn du lenker til ressursar og nettsider som kan vere nyttige. Kulturminnefondet er ikkje ansvarleg for innhald på eksterne heimesider.

Forskrift og rapportar

lovdata.no

Forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond

regjeringen.no

Tildelingsbrev og årsrapportar

Sosiale medier

facebook.com

Kulturminnefondet på Facebook

twitter.com

Kulturminnefondet på Twitter.

instagram.com

Kulturminnefondet på Instagram

Litteratur

websok.mikromarc.no

Bibliotekbasen hos Micromarc

Offentlege etatar

regjeringen.no

Om Kulturminnefondet

regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet

kulturminnesok.no

Kulturminnesøk hos Riksantikvaren

miljostatus.no

Miljøstatus om kulturminner

Kulturminnevern

niku.no

Norsk institutt for kulturminneforskning

icomos.no

ICOMOS Norge

uthusprosjektet.no

Uthusprosjektet på Røros

instagram.com

#kulturminnefondet