Aktuelt

Ukategorisert

God erfaring med digital befaring

foto: Dag Arild Larsen

Da Lill-Karin Elvestad i Balsfjord skulle skrive søknad om tilskudd til prosjektet sitt vinteren 2021, valgte hun å benytte Kulturminnefondets tilbud om digital befaring. 

Tilbudet som Kulturminnefondet har utviklet mottar nå gode tilbakemeldinger.

Kulturminnefondets saksbehandlere gjennomfører regelmessig slike digitale møter.

Dette skjer både i forbindelse med søknader og oppfølging av prosjekter som tidligere har fått støtte.

-Jeg så stor nytte i dette tilbudet, forteller Elvestad.

Kulturminnefondet ønsker å ha en lav terskel for å få kontakt med saksbehandlere underveis i søkeprosessen.

Mange søkere benytter e-post, telefon eller vår elektroniske søknadsportal.

Men flere og flere ser nytten i en video samtale med «din» saksbehandler.

Møtet med Kulturminnefondets saksbehandler ble booket inn på et tidspunkt som passet begge.  Lill-Karin ruslet rundt i Gammelstua med saksbehandler på andre siden av skjermen, fra fondets kontor på Røros.

Her kan du lese mer om prosjektet i Balsfjord, forfatter ny historie i gammelt hus.

I en søknadsprosess er det én ting det er mye av, og det er spørsmål og valg. Hva kan man søke midler om, og hva får man IKKE støtte til? Bør en søknad deles opp dersom det er mye som skal gjøres, eller er det best å sende alt under ett? Hva bør tas med det samme, og hva er fornuftig å vente med?

Hva er egentlig husets tilstand?

-Ved å filme eksteriør og interiør av huset samtidig som jeg kunne stille konkrete spørsmål, følte jeg at saksbehandler fikk et bedre inntrykk av prosjektet. Og jeg fikk gode og konkrete svar som gjorde at selve skrivinga av søknaden ble enklere, forteller Elvestad.

Både søker og saksbehandler blir mer forberedt på resten av prosessen og på prosjektet som helhet.

-Ja, jeg kan trygt anbefale digitale befaringer også for andre som tenker å søke Kulturminnefondet om støtte, avslutter Lill-Karin Elvestad.

Her finner du oversikten over saksbehandlere med ansvarsområder i Kulturminnefondet.

Les mer om Kulturminnefondets tilbud om digitale befaringer.