Ukategorisert

Ønsker du å invitere oss på digital befaring?

Eiere som ønsker å søke Kulturminnefondet om støtte til sitt prosjekt kan registrere ønske om en digital befaring med saksbehandler i Kulturminnefondet.

Kontakt saksbehandler for ditt fylke for å avtale en digital befaring. Den kan gjennomføres via Teams, Facetime eller via telefon, epost + telefon, eller om det er dårlig dekning kan det avtales å sendes en forhåndsinnspilt video fra stedet.

Den digitale befaringen kan gjennomføres via Teams, Facetime på telefonen og epost + telefon, eller om det er dårlig dekning kan det avtales å sendes en forhåndsinnspilt video fra stedet, etter avtale.

– Raskt og effektivt

Marianne Magnussen. Norsk KulturminnefondRådgiver Marianne Magnussen i Kulturminnefondet er saksbehandler for Viken fylke. Hun har nettopp gjennomført en digital befaring med en eier av en gammel gård i Trillemarka naturreservat.

– Erfaringen min med denne formen for befaring var veldig positiv! Som saksbehandler fikk jeg raskt og effektivt den informasjon jeg trengte å vite for å kunne behandle en søknad om tiltak, sier hun.

Den digitale befaringen gir en annerledes og bedre informasjon til meg som saksbehandler.

(Saken fortsetter under bildet)

Sånn kan en «virtuell befaring» se ut. Kulturminnefondets Marianne Magnussen deltar på befaring i Trillemarka. Foto: Marianne Magnussen

Fikk råd «på direkten»

I ordinære søknader er det søkeren selv som foretar et utvalg av fotodokumentasjonen. Denne trenger ikke alltid å samsvare helt med det saksbehandlere hos Kulturminnefondet ønsker av informasjon.

– I den digitale befaringen ble det formidlet direkte til søker hva som var relevant og nødvendig fotodokumentasjon i forbindelse med søknaden. Basert på den informasjon jeg mottok underveis fra søkerne, kunne jeg også gi råd og informasjon direkte.

Mitt inntrykk er at det også fra søkernes side ble satt stor pris på at Kulturminnefondet foretok denne digitale befaringen, og at både de og jeg opplevde dette som en helt naturlig måte å gjennomføre det på.

Startet under korona

Ideen kommer fra Akershus Bygningsvernsenter, som før korona hadde et «over disk»-tilbud, men nå har den digitale løsningen har blitt et populært alternativ også hos dem.

– Kulturminnefondet tar hensyn til folkehelserådene og har redusert reiseaktivitet for å bidra i dugnaden mot smittespredning. I denne perioden har det endret våre måter å arbeide på: Vi har erstattet søknadskurs med webinar, tildelinger av tilskudd med kulturminneprater på Facebook og foredrag med direktesendte spørretimer. Jeg er stolt over at vi nå kan tilby digitale befaringer for eiere som ønsker å søke oss om støtte. Dette blir et lavterskeltilbud hvor eier og Kulturminnefondets representant sammen finner en løsning som gjør det mulig å komme med gode innspill og konstruktive tilbakemeldinger som vil hjelpe eiere videre i søknadsprosessen, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto fra gården i Trillemarka som Kulturminnefondet var med på et virtuelt besøk hos. Foto: Privat

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og kan benyttes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist, og søknader sendes elektronisk på kulturminnefondet.no.