Ukategorisert

Fjellhjem i Kopperå bevares med tilskudd fra Kulturminnefondet – det første tilskuddet til Meråker

Kulturminnet som får støtte til å settes i stand er en bestyrerbolig fra 1898. Den inngår i Kopperå kulturmiljø og den er med på å vise klasseforskjellene som var i det gamle smelteverk-samfunnet i Kopperå. 

Eierne Julie Rokseth og Matthew Suen får nå tilskudd fra Kulturminnefondet på 677 000 kroner til arbeid med skifertaket til bygningen 


Vil utvide kulturtilbudet i Kopperå 

Bygningen har hatt flere funksjoner og har de siste 10 årene vært i bruk som fritidsbolig. De nye eiere har nå tatt i bruk bygget som permanent bolig og vil åpne opp deler av bygget for allmenheten med kulturarrangement knyttet til musikk og kunst med konsertrekker, kunstnerbolig for lengre opphold, innspillingsstudio i tillegg til kontor og arbeidslokaler for psykolog. 

I tillegg til at eierne ønsker å prioritere å bruke og bevare eldre bygningsdeler, som gagner klima og miljø åpner de opp for å gi kulturminnet ny bruk, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. Konsertene det legges opp til vil utvide kulturtilbudet for stedet i tillegg til at ny bruk også vil gi verdiskapning gjennom næring, sier hun.   

Det første tilskuddet til Meråker 

Fjellheim er det første prosjektet i Meråker som får støtte av Kulturminnefondet siden oppstarten i 2003.  

Det er svært positivt at vi kan bidra til å bevare kulturarven i Meråker, sier Tine Sundtoft, som nå håper at flere i Meråker ser muligheten for å sette i stand kulturminnet sitt med hjelp av tilskudd fra Kulturminnefondet.  

 

Historikk 

Fjellheim var de første årene adminstrasjonsbygning ved Kopperå smelteverk mens anlegget var under oppbygning. Fra år 1900 ble den tatt i bruk som bestyrerbolig og første familie som bodde her var Olav Ingstad og kona Olga samt to barn hvorav det yngste var 6 måneder gamle Helge Ingstad om senere ble kjent for sine reiser og arbeid innen arktiske områder. Huset fikk et tilbygg mot nord i 1914 og skal ha blitt noe modernisert i 1945. Smelteverket har blitt drevet under ulike navn med skiftende eiere helt fram til Elkem smelteverk ble nedlagt i 1991. Deretter har bygget hatt private eiere. De siste 10 årene har bygget vært i bruk som fritidsbolig.