Aktuelt

Ukategorisert

Få støtte til kurs og seminar

Ønsker du støtte til kurs eller seminar innen tradisjonshåndverk? Kulturminnefondet kan gi økonomisk støtte. 

Kulturminnefondet prioriterer: 

  • Aktiviteter som gir grunnlag for kompetanseheving innenfor eldre tradisjonshåndverk 
  • Kurs/seminar i lokalsamfunn og regioner hvor det ikke har vært lignende aktiviteter tidligere 

– Formålet med ordningen er å bidra til at kulturminner- og miljø får økt oppmerksomhet. Kulturminnefondet ønsker gjennom økonomisk støtte å bidra til at møteplasser blir etablert, og at relevante faglige tema blir tatt opp, forteller Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Full konsentrasjon i smia da Valdresmusea holdt kurs for ungdom med støtte fra Kulturminnefondet. Foto: Valdresmusea AS

Lærer ungdom tradisjonshåndverk 

Valdresmusea AS er blant dem som har søkt og fått støtte til gjennomføring av kurs. Arrangøren har holdt en rekke kurs, temakvelder og nasjonale fagdager, som omfatter en rekke tradisjonelle håndverksteknikker som smiing, lafting, muring, nevertekking, skifertekking, linoljemaling med mer. Blant annet smiekurset ble populært, blant både unge og voksne. 

– Det er positivt at søker, gjennom flere kortere kurs med praktisk tilnærming, formidler en rekke tradisjonshåndverk. Det er svært positivt at det i ett av kursene satses spesifikt på ungdom, sier Bjørgen. 

Søknader behandles fortløpende 

Målgruppen for ordningen er lokale ildsjeler, lag, foreninger og frivillige organisasjoner som arbeider for å øke kunnskapen om å bevare kulturarven. 

Kulturminnefondet ønsker at også aktivitetene kan stimulere til utvikling av samarbeidsrelasjoner og kompetanseoverføring mellom næringslivet og eierne av kulturminner. 

Les mer om støtte til kurs og seminarer her. Søknaden sendes inn på vår elektroniske søknadsportal og behandles fortløpende. 

Kulturminnefondet. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Kulturminnefondet prioriterer støtte til aktiviteter som gir grunnlag for kompetanseheving innenfor eldre tradisjonshåndverk. Illustrasjonsfoto: Tom Gustavsen

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet.

For å få støtte må eier sende inn søknad i Kulturminnefondets elektroniske portal. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist: Alle søknader behandles fortløpende.

Les om prosjekter støttet av Kulturminnefondet