Ukategorisert

Tildeling nr. 5000 til Søndre Vik Gård

Gleden var stor da direktør ved Kulturminnefondet ga Anne Kristin Fosli, eier av Søndre Vik Gård tilsagnet på kroner 350 000,- for å redde låven på gården.  Tilsagnet var Kulturminnefondet nr. 5000 i rekken.

Fosli tok i 2008 over gården som har i vært i slekten helt siden 1868. Her har hun i tre år holdt julemarked, som etter arbeidet som skal gjøres med låven flyttes inn, hvor det også skal pågå andre kulturelle arrangement.

Utdeling av tilsagnsbrevet.
Fra venstre: Malene Fosli Flataker, eier Anne Kristin Fosli og direktør Simen Bjørgen.
Foto: Line Lyngstad

Åpent for alle

Dette kulturminnet vil glede mange da det gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom arrangementer og settes i stand også for fremtidens generasjoner. Her kan man også være heldig og være vitne til lur, eller bukkehornspilling.

Det er prisverdig at låven settes i stand til glede for så mange.

Låven ligger idyllisk til i et tun med atbbur og våningshus.
Foto: Line Lyngstad

Kulturminnefondet har nå løpende søknadsfrist og så langt i år har det blitt behandlet 488 søknader