Ukategorisert

Stort kulturminnetilskudd til stall

Den over 100 år gamle Stallgården ved Eidsvoll verk får 800.000 kroner fra Kulturminnefondet til å redde taket på stallen.

– Støtten fra Kulturminnefondet gjør det mulig for oss å sette i stand taket, som er i ferd med å falle ned, forteller skogeier Haaken Eric Mathiesen i Mathiesen Eidsvold Værk.

Jorunn Mathiesen (f.v.), Haaken Nicolai Mathiesen, Simen Bjørgen fra Kulturminnefondet og Haaken Eric Mathiesen under tildelingen utenfor stallgården onsdag. Alle foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

349 års historie

Stallgården tegnet av arkitekt Finn Knutsen fremstår som opprinnelig fra byggeåret 1909, med mange bevarte detaljer. Bygningen ligger i umiddelbar nærhet til Eidsvollsbygningen og kulturmiljøet på Eidsvoll verk, og blir brukt til arrangementer som hage og julemarkeder, bryllup og konfirmasjoner. Bygningen huser også verkets samling med vogner og museum for skogsdriften ved verket, og i 2021 blir det en stor utstilling i forbindelse med 350-årsjubileet til bedriften Mathiesen Eidsvold Værk. 

– Bevaring av bygningen og videre bruk til næringsformål regnes som viktig for å ivareta områdets karakter og samlede kulturminneverdier, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.  

Stort behov

– Bygningen ble bygd av min oldefar og da som stall for 12 ridehester, i tillegg til bygg til vogngarasje og ridehus. Han var svært interessert i hester, vogner og kjøretøyer, forteller skogeier Haaken Eric Mathiesen.

Takkonstruksjonen på stallgården har nå så store skader at hele takkonstruksjonen på midtpartiet må erstattes. Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på 800.000 kroner til å demontere dagens takkonstruksjon og erstatte skadde deler med tilsvarende i materialkvalitet og utførsel, bygge opp igjen taket med tårn og arker og til å male takkonstruksjon og himling i originalfarger. Et tilskudd som ifølge Mathiesen tilsvarer cirka 25 prosent av kostnaden med reparasjon og istandsetting. 

– Vi søkte om litt hjelp, og jeg er nesten rørt over at det finnes organisasjoner som Kulturminnefondet, som kan hjelpe private grunneiere med å ta vare på byggene våre. Uten dere hadde vi ikke greid det. Vi får såpass stor støtte av Kulturminnefondet at vi faktisk er i stand til å gjennomføre reparasjonen og restaureringen av taket, forteller Mathiesen, og legger til:

– Dette er jul og nyttårsaften på én gang. Jeg er enormt takknemlig!

Befaring inne i stallen: Assisterende direktør Pia Wigtil i Kulturminnefondet, daglig leder Tron Erik Hovind i MEV, medarbeider kultur Lissen Lundberg i MEV, vedlikeholdsleder bygg Ole Østengen i MEV, eiendomssjef Marit Rønning i MEV, driftsleder park Kjell Ølmheim, skogeier Haaken Eric Mathiesen og direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Mathiesen Eidsvoll Værk har også mottatt Olavsrosa for to bygg; stallgården og Festiviteten.

Søk til ditt kulturminne

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie, med mål om at kulturminnet vernes gjennom bruk. 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her!