Ukategorisert

Stor suksess med digitalt søknadsverksted

 Margret Lie Wessel, daglig leder i Akershus bygningsvernsenter.

Når Akershus bygningsvernsenter to ganger i året holder gratis søknadsverksted på nettet, er det mange som deltar. Folk fra hele landet setter pris på tilbudet.

– Vi i bygningsvernsenteret mente at vi måtte ha et tilbud til folk under pandemien, og når dette ble så populært er det bare å fortsette, sier Margret Lie Wessel.

Akershus bygningsvernsenter startet da med digitale seminar for å inspirere folk til å gå i gang med søknader og istandsettingsprosjekter.

Tilbakemeldingene fra publikum er udelt positive.

Terskelen for å gå i gang bli lav når folk kan sitte i egen stue å følge informasjonen fra de ulike medhjelperne som deltar.

– Mange deltagere melder tilbake det er ikke så vanskelig å søke som de hadde trodd på forhånd, påpeker Lie Wessel.

Det er også muligheter til å stille spørsmål underveis i seminaret. Det er bare å skrive det en lurer på inn i meldingstjenesten under sendingen.

Les om Lill-Karin Elvestad sine erfaringer med digitale befaringer i Kulturminnefondet.

For det finnes flere ulike offentlige og private tilskuddsordninger for deg som skal sette i stand huset ditt.
Nå kan også du få informasjon om disse ordningene, og gode tips for en god søknad.

13.februar kl. 18.00 arrangeres det på nytt seminar.

Program
• 18.00-18.10: Presentasjon av program og foredragsholdere
• 18.10-18.40: Kulturminnefondets tilskuddsordninger v/ Torill Wiggen
• 18.40 -18.50: Tid til spørsmål
• 18.50-19.10: Fylkeskommunale tilskuddsordninger med utgangspunkt i Viken v/ Nils Anker
• 19.10-19.20: Tid til spørsmål
• 19.20-19.50: Andre tilskuddsordninger, hvordan dele opp prosjekter og lage en god søknad v/ Ole Jakob Holt
• 19.50-20.00: Spørsmål og avslutning

Kurset er gratis og instruktørene er rådgivere fra Kulturminnefondet, Akershus bygningsvernsenter, Buskerud bygningsvernsenter og Viken Kulturarv.
Husk at du må melde deg på via lenken under.

Skaff deg en gratis billett til seminaret