Ukategorisert

Vi søker kandidater til håndverksstipend

For åttende året lyser styret i Kulturminnefondet ut et håndverksstipend. Nominer din kandidat før 8. august!

Stipendet er på 50.000 kroner, og vedtak om tildeling blir gjort av styret i Kulturminnefondet etter nominasjoner fra publikum. Frist for å nominere din kandidat er 8. august. Send inn din nominasjon.

Aleksander Fjellvang ble tildelt håndverksstipendet i 2019 under et folkemøte i Oppdal, her med sønnen på armen. Stipendet ble utdelt av Hanne Kristin Jakhelln, nestleder i Kulturminnefondet, og Simen Bjørgen, direktør. Foto: Monica Hägglund Langen

Håndverksstipend

Bakgrunnen for stipendet er å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid over tid. Stipendet vil bli tildelt en ung, engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort.

Send inn din nominasjon innen 8. august

Stipendet har tidligere blitt utdelt til:

  • Båtbygger Ella Mørtsell, Kjerringøy (2020)
  • Tradisjonshåndverker Aleksander Fjellvang, Oppdal (2019) 
  • Tradisjonshåndverker Håkon Telnes Fjågesund fra Telemark (2018)
  • Gipsmaker Peder Alme fra Ålesund (2017)
  • Repslager Ingunn Undrum fra Norheimsund (2016)
  • Tradisjonshåndverker Hans Andreas Haraldsen Lien fra Gjøvik (2015)
  • Tradisjonshåndverker Ove Grytbak fra Røros (2014)

Ella Mørtsell ble tildelt Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend 2020. Hanne Kristin Jakhelln, nestleder i Kulturminnefondet, delte ut prisen under et overraskende besøk til stipendmottakerens arbeidsplass Båtbyggern på Kjerringøy. Foto: Ulf Mikalsen

Kulturminnefondet deler også ut et formidlingsstipend. Stipendet for 2021 ble tildelt Lill-Karin Elvestad.

Toppfoto: Bård Gundersen / Fortidsminneforeningen

Les om prosjekter støttet av Kulturminnefondet.