Ukategorisert

Søk på støtteordninger for 2017

Kulturminnefondet støtteordninger for straks- og sikringstiltak og fag- og håndverkseminar videreføres i 2017.

Låven på gårdsbruket Stuen sikres fra ytterligere forfall. (Foto: Linda Mari Lemvik)

Låven på gårdsbruket Stuen på Askøy i Hordaland trengte sårt å tette taket for å hindre mer skade i tømmer og øvrige konstruksjoner. Kulturminnefondet støttet tiltaket med midler fra ordningen for straks- og sikringstiltak. (Foto: Linda Mari Lemvik)

Det har vært god respons på ordningene for straks- og sikringstiltak og fag- og håndverkseminar de tre siste årene. Styret i Kulturminnefondet har bestemt at ordningene videreføres, og det er nå mulig å søke for 2017.

Mer om straks- og sikringstiltak og fag- og håndverkseminar.

I 2016 kom det inn 191 søknader til straks- og sikringstiltak, og 135 av disse fikk støtte. Søknadene kom fra hele landet, og Vestfold er det eneste fylket som ikke er representert. 17 fag- og håndverkseminarer fikk også støtte i 2016.