Ukategorisert

Rekordmange søknader til Kulturminnefondet i 2021

– Vi er veldig fornøyde med at så mange har søkt om støtte, for det betyr at stadig flere ser verdien av å ta vare på kulturminner, og at de ser at bygget de eier, båten de seiler med og huset de bor i har en verdi i lokalsamfunnet, sier styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft som i 2021 har fordelt 141 517 000 kroner til prosjekter landet over.

Styreleder Tine Sundtoft

I Troms og Finnmark så vi i 2021 en økning på hele 87 prosent flere søknader sammenlignet med 2020. Dette førte igjen til at Kulturminnefondet ga støtte til 37% flere prosjekter enn året før. 

M/K Folkvang ble hentet opp fra Oslofjorden i 1991 og holder nå kai i Grovfjord. Seilriggen må repareres og kulturminnet fikk nylig et tilskudd på kr. 10.000. Da kan seilbåten igjen dra på lofotfiske og gi undervisningsturer til skoleklasser.  

M/K Folkvang
Stabburet på Punsvik i Nordland.

Nordland hadde en økning i 2021 på 35 prosent flere søknader sammenlignet med 2020, og holdt antall tilsagn på stabilt med en beskjeden økning på 2 prosent. 

I Punsvika utenfor Narvik står et stabbur som har fått tak og kledning oppgradert med 18.000 kroner av våre midler. Her skal det bli et aktivt museum for snekkerverksted og husflid. Les mer i avisa Fremover sin plussak.  

I Trøndelag så vi i 2021 en søknadsøkning på 50% sammenlignet med 2020. Det førte til at Kulturminnefondet ga støtte til 27% flere prosjekter enn året før. 

Kobibutikken er en kjent butikk på Foldereid og har i mange år har stått tom. Nå skal det bli ny næring med salg av kortreist gårdsmat og utstillinger, og butikken fikk et tilsagn på 606.000 for blant annet rehabilitering av vegg og vinduer Se mer om kobibutikken hos NRK Midtnytt.

Gammelbutikken skal bli ny på Foldereid.
Direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. Foto: Jørgen Bakken

– Når vi gir tilsagn til prosjekter, handler det om ombruk og gjenbruk. Og bruk. Kulturminnefondets visjon er “Vern gjennom aktiv bruk”, og det er målet for prosjektene vi gir støtte til. Boligen skal bos i, låven kan brukes til kunstgalleri, fabrikken kan brukes til café, fergen kan brukes til kulturscene, veteranbilen kan brukes på veien, forteller Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen.  

I Møre og Romsdal så vi i 2021 en økning på over 100% flere søknader sammenlignet med 2020. Dette førte igjen til at Kulturminnefondet ga støtte til 56% flere prosjekter enn året før. 

Over i Aure har Kulturminnefondet gitt 50.000 kroner kaianlegget i Arasvika, hvor råte har gjort det vanskelig for legeberedskapsbåten “Øyvakt» og andre båter å legge til kai. Allmennytten fortsetter med ivrige ildsjeler og vårt bidrag.  

 

Kaia i Arasvika.
Hotel Mundal

Vestland hadde i 2021 en søknadsøkning på 94% sammenlignet med 2020, og hadde samtid flest antall søknader pr. fylke. Dette førte igjen til at Kulturminnefondet ga støtte til 36% flere prosjekter enn året før. 

I Sogndal ga Kulturminnefondet 1 million kroner til Mundal Hotell som skal gjøre en større jobb med å rehabilitere originalvinduer til å vare i nye 100 år, slik at originaluttrykket beholdes i kulturmiljøet. 

Rogaland så vi i 2021 en økning på antall søknader med 79% sammenlignet med 2020, som ledet til en støtte til over 37% flere prosjekter enn året før. 

Blant de som fikk støtte finner vi den gamle Bikinifabrikken i Figgjo, som fikk 1 million i tilsagn for å rehabilitere murkledningen og vinduene, med målet om at her skal det blir næringsutvikling og leiligheter når prosjektet er ferdig.  

Av alle 2112 søknader faller hele 68 prosent av søknadene faller inn under kategorien “Private bygninger”, og av disse er 56 prosent “Beboelseshus” som i praksis betyr eneboliger, bygårder, feriehus og lignende. Av andre større kategorier finner vi 118 søknader for næringsbygg, 66 søknader for fartøy og 128 søknader for rullende kulturminner som biler, busser og togvogner 

Damspiket Pelle, her sett under ifra, på vei til å en gjennomgang av skroget.

Agder hadde i 2021 en økning på 63% flere søknader sammenlignet med 2020. Mange av disse prosjektene var båtrelaterte og dette var med på å dra opp prosenten til nesten 23% flere prosjekter enn året før. 

Som et eksempel har vi dampskipet Pelle som har fått tildelt 550.000 kroner, og det går med når motoren skal rustes opp. Når prosjektet er ferdig, skal D/S Pelle tilbake på havet og foreta turer rundt omkring i Raet Nasjonalpark til glede for tilreisende og fastboende. Les mer om D/S Pelle i plussaken til Lokalavisen Geita

Det var en 90% søknadsøkning i Vestfold og Telemark i 2021 i forhold til 2020. Dermed så vi en økning i antall prosjekter med støtte på nesten 30 %. 

Ruslebo er en Mercedes som i sin tid var landets første bobil og atelier. Kulturminnefondet ga tilsagn på mot 80.000 i støtte til restaureringen av bilen som ikke bare er en bil, men også et prosjekt tilknyttet Kragerøakademiet, som driver med arbeidserfaring og sosial trening for de som trenger det.  Du kan lese mer om Akademiet og bilen i Kragerø Blad Vestmar sin plussak. 

Ruslebo er norges første kombinerte bobil og atelier.
Furuholmen var tidligere en låve, og har nå blitt bygd om til kiosk og café.

Viken kunne i fjor skilte med en økning på 69% flere søknader sammenlignet med 2020, som utløste støtte til over 20% flere prosjekter enn året før.  

I Sarpsborg står Furuholmen, som i sin tid var en del av tømmerdriften langs Glomma, og hadde over 400 ansatte i drift. Dette stedet har i løpet av årene foretatt en endring i både drift og lokaler og er i dag kafé og skal også bli et konferanselokale. Etter søknad til Kulturminnefondet ble de gitt 500.000 til endringsprosjektet som holder kulturmiljøet på plass, med ny drift. Mer om prosjektet kan du lese i Sarpsborg Arbeiderblad sin plussak

– Vi ønsker å vise frem bredden i våre prosjekter, og samtidig vise at de er bærekraftige både innen det økonomiske perspektivet og minst med tanke på miljøet. Våre prosjekter skal lønne seg for samfunnet og naturen, sier Tine Sundtoft.

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid. Kulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Simen Bjørgen. 

I Innlandet så vi i 2021 en økning på 55% flere søknader sammenlignet med 2020. Dette førte igjen til at Kulturminnefondet ga støtte til 11 % flere prosjekter enn året før. 

I Nord-Aurdal har familien Myhre Børsting overtatt gården Kristianslund som har stått brakk i mange år, og nå har de iverksatt en restaurering av gården. De begynte med driftsbygningen hvor de fikk 30.000 kroner for å sikre tak og bærende elementer slik at bygget slapp å rives, og etter rehabiliteringen skal det igjen bli gårdsdrift.

I Oslo, som i Viken, så vi i 2021 en formidabel økning på 82% flere søknader sammenlignet med 2020. Dette førte igjen til at Kulturminnefondet ga støtte til 28% flere prosjekter enn året før.  

Det var mange bygårder og eneboliger som fikk sitt ytre rehabilitert, men et av de mer kuriøse prosjektene finner vi i Rathkes gate 17 hvor sameiet fikk de 10.000 kroner for å restaurere to skadde trappestolper fra 1897. Såpass mange passerer igjennom en bygård at de i seg selv blir kulturmiljø.

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal.