Aktuelt

Ukategorisert

1 million til Bikinifabrikken

Kulturminnefondet gir tilsagn om 1 million kroner til Bikinifabrikken på Figgjo. Den gamle fabrikken er et ankerfeste for Figgjos historie og er den største og mest monumentale industribygningen som står i Sandnes fra eldre tid. Nå kan det bli kontorer og næringsliv – og på sikt leiligheter – her.  

– Bikinifabrikken er et svært viktig kulturminne, og Kulturminnefondet har gleden av å tildele 1.000.000 kroner til å sette i stand fabrikken, sier styreleder Tine Sundtoft, som sammen med direktør Simen Bjørgen og assisterende direktør Pia Wigtil besøkte Bikinifabrikken onsdag.  

Eier Rune Nysted forteller at dette er første gangen han søker Kulturminnefondet om støtte.  

– Det var en voldsomt kjekk beskjed å få. Vi prøver å gjøre en god jobb for å sette bygget i stand sånn at det vil fremstå som originalt igjen, sier han. 

Eier Rune Nysted foran Bikinifabrikken. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Omfangsrikt prosjekt 

I første omgang er det fasade og tak som skal settes i stand på fabrikken fra 1905. Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til følgende:  

 • marmorblåse og fjerne gammel maling på teglfasader 
 • reparere teglstein i fasader 
 • impregnere teglsteinsfasader 
 • skifte ståldragere med rustskader 
 • reparere vindusrammer i stål 
 • fjerne knuste ruter 
 • montere isolerglass i de originale vindusrammene 
 • skifte defekte vindusrammer 
 • skifte takplater til takplater med sinusprofil lik de originale bølgeblikkplatene 
 • reparere trapp og rekkverk 
 • reparere etasjeskillere 

Bygget er svært preget av 30-40 års forfall og hærverk. Alle vinduer er blitt knust og det lekker vann fra taket. Fasaden har frostspreng og rustskader i stålbjelkene. Men med fagfolk, dugnad og en solid egeninnsats, sammen med økonomisk støtte fra Kulturminnefondet, så har Rune Nysted som mål om at det gamle fabrikklokalet skal transformeres og igjen fylles med aktivitet og arbeidsplasser.

– Enten så gjør du det skikkelig, eller så gjør du det ikke, sier han.  

Se hvordan Bikinifabrikken ser ut i dag, under istandsetting, og en illustrasjon av hvordan fabrikken vil se ut etter renovering:

Bakgrunn 

Den opprinnelige fabrikkbygningen var en stor trebygning fra 1889 som ble bygget som Figgens Uldvarefabrikk av Ole Nielsen og sønner, som etablererte seg med flere uldvarefabrikker og dannet De Forenede Uldvarefabrikker (DFU). Fabrikkbygningen i tre brant ned i 1904 og det ble bygget opp en ny spinneri- og trikotasjefabrikk i teglstein i 1905, som er jugendstil-inspirert. Denne fabrikken skapte stedet Figgjo med cirka 200 arbeidsplasser, og ble driftet frem til 1983. 

Saken fortsetter under bildet

I Bikinifabrikken kan det bli stilige kontorlokaler, med stor høyde under taket og synlige tre- og stålbjelker. På bildet er eier Rune Nysted (t.v.) og Per Hilleren, saksbehandler i Kulturminnefondet, under befaring, oktober 2021. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Rekordmange søknader 

Kulturminnefondet har tidligere innvilget støtte til totalt 12 prosjekter i Sandnes kommune. 2021 er et rekordår for Kulturminnefondet. Økningen har vært på over 50% i antall søknader sammenlignet med i fjor, og til nå i 2021 har Kulturminnefondet fått 1.890 søknader til ulike bevaringstiltak. Kulturminnefondets ramme er på 136 millioner kroner i år. 

– Vi gleder oss over alle nye søknader som kommer inn, fordi det forteller oss at mange vil ta vare på gamle boliger, industribygg, båter og rullende kulturminner som biler og busser. I det ligger det gjenbruk av gode materialer som sparer naturen for ressurser og søkere for utgifter, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.  

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter

Flotte prosjekter som har fått støtte fra Kulturminnefondet kan du lese om på: https://kulturminnefondet.no/prosjekter/