Skansveien, Røros

Boligen ligger innenfor vernesonen i bergstaden Røros og er i verdensarvområdet. Panelet som kom til overflaten i stua er mest sannsynlig fra rundt 1800.

Kulturminnefondet gir tilsagn om tilskudd på 42.000 kroner til fargesetting av rommet slik det var da det ble oppført cirka. 1800-1810.

Sted

Røros, Trøndelag

Bolighus

Bolighus

Tilbakeførte fargene i husets hjerte

Da Røros-husets originale panel dukket opp bak 50-tallspanelet i stua, var ikke Sigrid Jansen i tvil: Hun ville tilbakeføre rommet til slik det så ut på 1800-tallet.   

Tekst og foto: Monica Hägglund Langen, Kulturminnefondet

– Jeg har ønsket meg et hus i antikvarisk sone på Røros i mange år. Dette er ikke de fargene jeg ville valgt til stua om jeg bodde i et nytt hus, men jeg vil være tro mot husets historie, forteller Jansen.

Jeg vil være tro mot husets historie.

Hun bor i et av de pastellfargene husene i Skansveien i Røros. Da Jansen og samboer Morten Tøndel kjøpte huset i 2017 ønsket de å få fram tømmerveggene i stua. Men da de fjernet panelet fra 1950-tallet oppdaget de et godt bevart panel fra tidlig 1800-tall.

– Da panelet åpenbarte seg kontaktet vi Røros kommunes kulturminneforvalter og Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet, som på sin side kontaktet malerikonservator Jon Brænne som kom på befaring på vegne av Riksantikvaren, forteller Jansen.

Sigrid Jansen forteller at hovedrommet i huset nå er tilbakeført slik man antar rommet så ut cirka år 1800. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

“Feil” side av elva

Brænnes fargeundersøkelse av panelet viste at bygningen trolig er 20-30 år eldre enn byggeåret tilsier, og undersøkelsene viser at panelet har stått i dette huset hele tiden.
Brænne var overrasket over at det var såpass omfattende bruk av dekormaling og gardinbrett på et hus som i Røros-sammenheng ligger på «feil side» av elva. Skansveien ligger øst for Hyttelva, som renner gjennom Røros sentrum.

– Dette synes jeg er en interessant og givende historie å ta vare på for ettertiden, sier Jansen.

Bakover i historien i Skansveien på Røros. Jon Brænne finner tidligere farger ved skrape gjennom malingslagene på veggen – en såkalt «fargetrapp» Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Gjorde unntak

Sigrid og Morten fikk et påskudd om å sette i gang arbeidene da landet stengte ned i mars 2020. De søkte Kulturminnefondet og fikk tilsagn om 42.000 kroner til tilbakeføring av listverk og overflatebehandling av opprinnelig panel i oppholdsrommet.

Jansen forteller at tilskuddet var utløsende for at prosjektet ble igangsatt.

– I prosjekter som dette er vi avhengige av et triangel: En engasjert eier, en kunnskapsrik tradisjonshåndverker og økonomisk støtte, som vi har fått gjennom Kulturminnefondet.

Normalt prioriteres ikke tilbakeføring av interiører av Kulturminnefondet, men i dette tilfellet var interiørene såpass intakte og sjeldne, i tillegg til at tidligere utførelse er godt dokumentert, at det ble gjort unntak. Kulturminnefondet roser eieren for hennes innsats:

– Hun har gjennom arbeidet med tilbakeføring av interiørene i rommet utvist stor interesse og god holdning. Hun har kontaktet fagfolk for å dokumentere og tilbakeføre til tidligere utseende, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Sigrid Jansen skryter av håndverkernes kunnskap og utføring. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Et samlingsrom

Innsiden av huset er en opplevelse i seg selv, med designmøbler, kunstverk – og vegger malt i helt spesielle farger. Eierne ønsker at rommet skal bli det mest sentrale oppholdsrommet i boligen, og de vil også åpne opp for å vise fram rommet til fagfolk og historikere som er interesserte. Bygningsvernsenteret på Røros ble invitert da veggene var ferdigmalte i mars 2021, og i juni samme år kom en delegasjon fra Riksantikvaren innom.

– For oss er dette nå blitt et praktrom i huset. Det er husets mest sentrale rom, selve hjertet i boligen, og vi er særdeles fornøyde med resultatet og imponerte over den faglige dyktigheten til håndverkerne. Gjennom prosessen har vi erkjent at det er nettopp dyktige antikvariske håndverkere som gjør det mulig å forvalte verdensarven videre.

Bygningsvernsenteret på Røros får omvisning av Sigrid Jansen i stua da arbeidene var ferdigstilt. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Les også: 

Også fasaden fikk ny farge etter at Sigrid og Morten kjøpte huset bak skansen på Røros. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Finn flere gode prosjekter til inspirasjon på våre nettsider: