Ukategorisert

Kunnskapsløse malere ødelegger gamle hus

Malere som ikke vet hva de driver med risikerer å ødelegge gamle og verneverdige bygninger. Det trengs bedre opplæring, mener Kulturminnefondet.

Av Rolf Magnus W. Sæther/Newswire

– Folk kjøper et spann maling og kliner det på veggen i tykke lag. De glemmer å gjøre forarbeid, de maler på feil årstid og før underlaget er tørt. Resultatet er ofte skader i det bærende underlaget og malinglagene, sier Jon Brænne, som har lang erfaring i bygningsundersøkelser, overflatebehandling, restaurering og tilstandsvurdering av bygninger.

I sitt arbeid med å bevare gamle bygninger ser malerikonservatoren ofte eksempler på at slett malerarbeid har ført til skader på verneverdige hus.

– Å male over eldre overflater krever som regel kunnskaper om eldre teknikker og malingstyper. Dessverre er kunnskapen om bruk av tradisjonelle materialer og påføringsmetoder i ferd med å gå tapt, sier Brænne.

Jon Brænne. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire)

Kunnskapen om bruk av tradisjonelle malinger i ferd med å gå tapt, mener Jon Brænne. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire)

– I verste fall må man skifte hele kledningen på et trehus eller pusse om en murt bygning. Det er ekstra ille når slikt rammer verneverdige bygninger, sier Brænne.

– Kunnskaper om materialer og påføringsmetoder er i ferd med å gå tapt

For å utføre malerarbeid stilles det ingen krav til kompetanse og godkjennelser slik det gjør til andre håndverksfag.

– I dag kan hvem som helst utføre malerarbeid. Man må se på malefaget som et håndverk som krever spesiell kompetanse, på lik linje med for eksempel snekkerfaget eller smedyrket, sier Sophie Gjesdahl Noach, som tidligere har vært seniorrådgiver i Kulturminnefondet.

Sophie Gjesdahl Noach. Foto: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire

Malefaget er et håndverk som krever spesiell kompetanse, mener tidligere seniorrådgiver i Kulturminnefondet, Sophie Gjesdahl Noach. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire)

– Det er viktig at malerne behersker bruk av tradisjonelle malingstyper og har kunnskap om hvordan disse benyttes. Vårt råd er å undersøke om maleren du bruker har kompetanse på dette feltet, sier Noach.

– Malefaget er et håndverk som krever spesiell kompetanse

Samtidig som tradisjonelle produkter til overflatebehandling nærmest har forsvunnet fra markedet, har også kunnskapen om hvordan disse produktene brukes gått i glemmeboken. De færreste bruker i dag silikat, emulsjonsmalinger og linoljemaling. Jon Brænne foretrekker sistnevnte fremfor mange moderne alternativer.

– Linoljemalingen er et meget godt alternativ til moderne malinger, hvis produktet påføres riktig.  Linoljemaling brytes ned fra overflaten, noe som gir god indikasjon på når det er nødvendig med rebehandling. I tillegg blir overflaten vakker når den eldes. Brukes produktet riktig, har malingen svært lang levetid, sier Brænne.

Likevel anbefaler malerforretningene sjelden tradisjonelle malinger.

– De som jobber i butikkene mangler også kunnskap om disse produktene. De kjører ”safe” og anbefaler moderne produkter, sier Brænne.

– Det er viktig at man søker råd hos fagpersoner

Å velge riktig maling, riktig teknikk og riktig verktøy er ikke så enkelt i en jungel av tips. Kulturminnefondet får stadig henvendelser fra folk som trenger hjelp til å male gamle og verneverdige hus.

– Vi råder dem til å finne ut hvilke produkter som er benyttet på huset tidligere. Deretter kan vi gi råd om hvilke krav de bør stille til sin håndverker eller hva de selv bør være oppmerksom på, sier Sophie Gjesdahl Noach.

Kulturminnefondet ønsker ikke å skremme folk fra å gjøre malerjobben selv.

– Vi skal ikke drepe dugnadsånden. Det viktigste er at man spør seg til råds i forkant, slik at jobben blir gjort riktig, sier hun.