Havnegata 8

Havnegata 8 i Risør har i flere omganger fått støtte fra Kulturminnefondet. Havnegata 8 er et forretningsbygg som ble oppført etter bybrannen i 1861.

– Uten støtten fra Kulturminnefondet og Risør kommune, og all positiviteten vi har møtt fra alle forbipasserende, hadde dette prosjektet ikke latt seg gjennomføre, forteller Arvid Sollie.

Les mer om prosjektet på Sollie Byggs nettsider.

Sted

Risør i Agder fylke.

Verdiskaping

Verdiskaping

Totalrehabilitert i den hemmelige hagen

Det gamle huset i Havnegata i Risør er blitt sørlandsbyens nye samlingspunkt. Her tar de vare på både folk og hus.

Tekst: Julie Messel. Foto: Daniel Jacobsen

– Samarbeid, respekt og nyskaping er nøkkelord for oss, sier byggeleder og tradisjonshåndverker Arvid Sollie.

Han viser stolt frem det som før var et falleferdig, nær sagt kondemnabelt bygg, og som i dag er det blitt ei lokal perle, der folk og hus blomstrer.

Sollie står foran det gamle huset i Havnegata 6-8 i Risør. Her har det vært ymse næring, blomsterbutikk og skomaker, samt leiligheter i de øvre etasjene. De siste tiårene har imidlertid bygningen stått tom og trist, og det til tross for at adressen kanskje har hatt en av byens eldste historiske forankringer.

Jeg syntes det var leit å se på. Jeg ville gjerne lage noe som kunne gi liv til byen vår.

Sollie kjøpte bygget og har altså stått for transformasjon som griper dypt inn i lokalsamfunnet sitt.

Her blandes gammelt og nytt. Bevaring, tradisjon og historie møter transformasjon, gjenbruk og splitter ny bruk, til nytte for mange av Agders beboere.

Kafeen er et populært samlingssted. Her gir datidens møblement (arvet fra den gamle risørordfører Mads Victor Normann) følelse av sjel og levd liv.

Denne dagen øser regnet ned. Men fra vinduene i det gamle huset lyser det varmt og gjestfritt.

Havnegata 6 og 8 var opprinnelig to hus, men i 1890-årene ble det bygget sammen. Den nye fasaden og inngangen var arbeidets første og største spørsmål. Hvor skulle inngangen til den kommunale hagen, som ligger bak huset, ligge? Hvordan skulle man velge? Da Sollie fikk løst den arkitektoniske nøtten, så var det bare å skride til verket.

I dag har håndverkerne bygget inn et innendørs portrom, som viser historiens gang.

– Disse bygningene har huset mye forskjellig, forteller Sollie.

Og det er nettopp historien og formidlingen av denne gjennom bygningsvernet og -kroppen som står sentralt i Sollies arbeid i Risør.

Havnegata 8 er et forretningsbygg som ble oppført etter bybrannen i 1861.

Huset er et midtgangshus, med to tømmerkasser, og det var for håndverkerne fullt mulig å lese seg bakover i historien, både inne og ute, forteller Sollie.Han viser til skjøtede gesimser og originalt portrom som lot seg avlese for den som hadde tid og nysgjerrighet.

Men undersøkelser og planlegging av hus som disse, gjøres ikke på et blunk.

Vi brukte et år på å studere, måle og undersøke bygget for å finne ut hvordan vi kunne kombinere historie, funksjon og attraksjon.

Han har hele tiden vært opptatt av å ta vare på så mye av historien som mulig. Her er den gamle ytterveggen i Havnegata 8 gjenbrukt som innvendig bro i portrommet, for å ivareta den universelle utformingen.

Den gamle brannmuren i samme bygg er kommet til syne og går gjennom hele bygget, fra gaten og ut mot den gamle hagen som ligger på baksiden. Her er mursteinene murt med leire ispedd kalk, og forteller spennende lokal historie, også på toalettene (!).

Sollie Bygg, som har stått for alt arbeid, er et lokalt bygningsfirma som driver med nybygg, men kanskje særlig med restaureringsprosjekter.

Arvid Sollie roser offentlig-privat samarbeid og forteller om en prosess med dedikerte håndverkere, som har fått mye gode råd, og økonomisk støtte fra blant andre Fylkesmannen, Kulturminnefondet, Bygg og Bevar etc.

– Men vi har dedikerte håndverkere som har arbeidet mye for å få dette til. Det ble lange dager i sommer, forteller Sollie og ler.

Bygget huser i dag kafé, butikk. møtelokaler, forsamlingslokaler, og redaksjonslokaler til mediehuset iRisør. Lisand AS, som er et interkommunalt selskap eid av tre kommuner, som driver med arbeidsformidling, leier hele bygget.

At huset er fullt med masse aktivitet og folk gir meg stor glede.

I Havnegata 8 er det kafé, butikk, møtelokaler og redaksjonslokale for iRisør.

Bak huset ligger den hemmelige oasen, satt istand av Risør kommune. Hagen er blitt et yndet pusterom for byens befolkning. Den ligger midt i det gamle kvartalet i Risør sentrum og er satt i stand og beplantet, som en offentlig park. Fra Hollenderskjæret midt i parken får du god utsikt over Havnegata 6-8.

– Risør kommune er generelt veldig gode på bevaring, mener Sollie.

Han synes byen tar sitt bevaringsoppdrag på alvor, og at bevaringsplanen fungerer godt. For ham selv er restaurering en del av  forretningsplanen.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og arbeid som dette gir jo også ringvirkninger- folk blir mer opptatt av gjenbruk og vern.

I husets første etasje er det blitt kafé og offentlig samlingspunkt.

Her er vegger og gulv, bæring og andre elementer bevart så langt det er mulig, ventilasjon og annet teknisk er lag i gulvet. Men skal du ha matservering i huset, kan man ikke ha åpne laftevegger fra 1850 – samme hvor vakre de er å se på!

– Løsningen ble å legge glass utenpå flere av veggene, forteller Sollie.

På den måten ser man hvor vakre de gamle veggene er, samtidig som rengjøring  muliggjøres og offentlig krav fra Mattilsynet følges.

Kafébygget er allerede et populært samlingssted. Her gir datidens møblement (arvet fra den gamle risørordfører Mads Victor Normann) følelse av sjel og levd liv. Her arrangeres quiz-kvelder og Rotarymøter, og jevnlige offentlige strømminger av kulturelle arrangementer og møter som samler byens befolkning.

I bygnngens andre etasje ligger møterom og samlingssal. Her leies det ut til Nav-kurs, politiske møter og private arrangementer.

Innholdsrik bygning i Havnegata. Øverst er det møterom og redaksjonslokale.

I husets tredje etasje ligger redaksjonslokale til den lokale satsningen iRisør.no, der reportasjer og lokal nyhetsformidling står sentralt. Her er unge journalister og andre i gang med å skape nyheter for byens innbyggere.

I denne etasjer er bæring og konstruksjoner synlig i taket. Cellekontorer med glassvegger gjør etasjen er åpen, lys og transparent.

– Min drøm var å ta vare på det gamle, samtidig utvikle noe som var nytt. Det tror jeg vi har bidratt til, sier Sollie.

Detaljer fra hvordan bygget tidligere så ut er tatt vare på blant annet gjennom å glasse inn vegger.

Arvid Sollie har tidligere vært med på en direktesendt digital befaring med Kulturminnefondet.

Hvis du ønsker digital befaring i forbindelse med en søknad til Kulturminnefondet, kan du melde inn ditt ønske om befaring via vårt skjema med informasjon om prosjektet og ønske om tid. Saksbehandler vil ta kontakt med deg direkte, og dere avtaler hvilket medie dere ønsker å benytte til den digitale befaringen. 

Har du fått støtte fra Kulturminnefondet til ditt prosjekt, kan du også få tilsendt et banner. Bare ta kontakt med oss.

Finn flere gode prosjekter til inspirasjon på våre nettsider.