Aktuelt

Ukategorisert

Banner til ditt prosjekt

Eiere som har fått støtte av Kulturminnefondet kan få tilsendt et banner til å henge opp på vegg eller stillas på sitt pågående prosjekt, med teksten «Dette kulturminnet settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet».

Velg hvilket banner du vil ha i dette skjemaet for å få tilsendt kostnadsfritt banner til ditt prosjekt!

To typer banner:

  • Stoffbanneret vil passe på mindre prosjekter eller der banneret skal henge der folk kommer tett på, for eksempel ved en inngang, ombord et (mindre) fartøy eller innendørs.
  • Stillasbanneret er enkelt lesbart fra avstand. Banneret passer til større prosjekter, der det for eksempel skal henge på et stillas eller fra et stort vindu.

Se illustrasjoner av bannerne:

 

Stoffbanner, 200 x 85 cm.


Stoffbanner, 85 x 200 cm.

Registrer ditt ønske om tilsendt banner i dette skjemaet. Når du ønsker å returnere banneret kan du ta kontakt via post@kulturminnefondet.no og vi sender en ferdig frankert returlapp.

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og kan benyttes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist, og søknader sendes elektronisk på kulturminnefondet.no.