Gamle Brekke skole

Like ved Skjærhalden sentrum finner du Brekke skole, et historisk bygg med røtter helt tilbake til 1770-tallet. I 1849 ble bygget tatt i bruk som skole og få år senere ble det utvidet med en ny etasje. Skolen var i bruk helt frem til 1960-tallet, men sto i fare for å bli revet etter å ha blitt stående ubrukt og nedslitt i en årrekke.

Etter et omfattende og enestående restaureringsarbeid utført på dugnad av ildsjeler i Hvaler kulturvernforening, har Brekke skole igjen blitt et flott bygg, klart til å ta imot overnattingsgjester. Brekke skole var Hvalers første og en av landets eldste skoler.

Gamle Brekke skole har fått støtte fra Kulturminnefondet i to omganger, med tilsagn på nær 400.000 kroner. Det første prosjektet var å sikre grunnmuren og sette i stand taksteinen, og det andre var istandsetting av vinduer, dører og panelet ute.

Les mer:

Sted

Skjærhalden, Hvaler i Viken fylke.

Verdiskaping

Verdiskaping

Nå kan du sove i prestefruens gemakker

Flere tusen dugnadstimer har forvandlet Hvalers første skole til en ettertraktet kystledhytte. Bli med på historisk vandring og overnatting i et bygg som har vært alt fra enkesete for prestefruer, til grendeskole og kommunalt knutepunkt.

Tekst: Julie Messel, foto: Julie Messel og Hvaler Kulturvernforening

Brekke skole ved Skjærhalden på Hvaler åpnet som kystledhytte i april 2019.

– Jeg legger ikke skjul på at det har vært et fantastisk spennende arbeide å være med å renovere dette huset, sier tidligere ordfører på Hvaler, Paul Henriksen om det unike bygget på Brekkesletta.

Paul Henriksen er styreleder i Oslofjorden Friluftsråd, og han har i mange år engasjert seg i Hvaler Kulturvernforening, som eier Gamle Brekke skole.

Henriksen er én av mange som har nedlagt svært mange dugnadstimer i dette veikrysset på Kirkøy, nettopp for å tilby overnattende en spesiell opplevelse i den historiske bygningen.

Skolebygget var i mange år sentrum i utdannelsen på Hvaler. Man antok at huset i sin tid ble bygd i tilknytning til gården som ligger på nabotomta. Etter at det hadde tjenestegjort som enkesete for prestefruer på Hvaler, på tidlig 1800-tall, ble det altså tatt i bruk som skolebygning i allerede i 1849. Da ble det øygruppas første skole.

Bygget er pusset opp fra innerst til ytterst: Her fra finstua, der møbler fra 1800-tallet pryder flere av rommene.

Helt frem til 1960-tallet utgjorde skolen en viktig rolle i Hvalers skolehistorie.

Bygningen, som ligger i et lite veikryss på vei ned til en av Hvalers mest populære badestrender, antas å være oppført i 1770, men er senere blitt modernisert en rekke ganger.

Det er en bygning som viser århundrer, skal vi tro byggmesteren som gjennomførte tilstandsrapporten på det gamle huset, før det for alvor ble restaurert for i dag å kunne fungere som kystledhytte.

Bygningen har historie tilbake til 1770.

Huset mottok støtte på 396.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

Vinduene, med sine ulike utforminger viser historiens gang, med stadige moderniseringer opp gjennom årene. Et besøk til skolebygget er en reise i historien.

Paul Henriksen har selv flere hundre timer som sjauer og bidragsyter i det gamle bygget. SV-politikeren har, i tillegg til riving, snekring og sjauing, hatt en bratt læringskurve i kunsten å søke penger fra stiftelser og andre velgjørere. For selv om det å sette i stand et hus fra 1770-årene gjøres på dugnad, så vokser ikke materialene på trær.

Frivillige maler den gamle skolebygningen. Renoveringen har gått over seks år, og begynte så smått i 2013. Det er Hvaler Kulturvernforening som eier bygget, og som har stått for renovering. Midler har de fått av Kulturminnefondet, samt Østfold Fylkeskommune og Sparebankstifltelsen DNB.

– Det har vært en omfattende prosess. I flere år. Og jeg er glad vi er i mål. Nå gleder det meg stort å se at det gamle huset fylles av barnefamilier og grupper som får nye opplevelser i dette spesielle huset, sier han.

Det er liten tvil om at dagens offentlige samtale om klimakrise og miljøbevissthet også betyr endrede ferievaner for mange nordmenn. Trenden rundt hva som var en attraktiv ferie for norske barnefamilier går i dag mot jordnære opplevelser. Det enkle og nære er i dag for mange et svært godt alternativ.

Ta en titt inn i fortiden!

Stadig flere reiser kortere, og pågangen på kystledhytter er økende. Oslofjordens 57 hytter, som befinner seg fra Indre Oslofjord i nord til Larvik i sør, får inn mang en booking.

Brekke skole hadde i løpet av sine første åtte måneder 68 overnattingsdøgn.

– Min opplevelse er at vi har besøkende som er opptatt av miljø og natur, som liker nære opplevelser som ikke nødvendigvis er kostbare. Vi håper jo med Gamle Brekke, som vi håper med alle kystledhyttene, at folk med ulike økonomiske ressurser skal få oppleve naturen og kysten, sier Henriksen.

Hvaler skjærgård: Idylliske omgivelser en kort sykkeltur unna kystledhytta.

Har du fått støtte fra Kulturminnefondet til ditt prosjekt, kan du også få tilsendt et banner. Bare ta kontakt med oss.

Finn flere gode prosjekter til inspirasjon på våre nettsider.