Boen gård

Søknaden til Kulturminnefondet omhandlet restaurering og tilrettelegging for næringsutvikling i tre av bygningene på Boen gård. Søknaden omfattet Treskelåven, Kornmagasinet og Ishuset. Boen gård manglet overnattingskapasitet til å kunne dekke etterspørselen. Dette bidrar nå med næringsinntekter  til drift og vedlikehold av de 11 bygningene  på eiendommen.

Tilskudd fra Kulturminnefondet ble gitt til Treskelåve; Utbedring av takkonstruksjon lik opprinnelig og legging av tegl stein. Videre til montering av ny kledning med høvlet kledning i kjerneved, med samme dimensjoner som opprinnelig, samt utbedring av bærekonstruksjon i etasjeskiller.  Kornmagasin; utbedring av takkonstruksjon og re-legging av eksisterende skifer. Utbedring av kledning og lemmer, med gjenbruk der det er mulig i høvlet kjerneved i fra sagbruk. Utbedring av eksisterende konstruksjon i etasjeskiller. Ishuset; Det gis tilskudd til istandsetting av natursteinsmur, med utbedring av utbedring av løs mørtel og sprekker. Det gis tilskudd til utbedring av opprinnelig takkonstruksjon og re-legging av bølgeblikk.

Sted

Tveit, Kristiansand kommune i Agder fylke

Verdiskaping

Verdiskaping

Vern gjennom aktiv bruk

Historien starter på̊ 1500-tallet. Den gang var det overflod av laks i Tovdalselva. Eiendommen tilhørte på denne tiden Kong Christian II. Elva var også̊ transportvei for tømmer fra de store eikeskogene innover i landet. Hovedhuset som står på̊ eiendommen i dag ble ferdigstilt i 1813 og er oppført i typisk sørlandsklassisme. Huset har vært fredet siden 1923. Familien Hegermann eide Boen i fire generasjoner, fra 1815 til 1939. Det var i denne perioden gården ble utviklet til en norsk praktgård.

Ishuset før restaurering

Ishuset etter restaurering

I «Ishuset» kan Boen Gård by på unike fasiliteter for møter, kurs/konferanse og event. Bygget er nylig restaurert med Kulturminnefondets støtte. Bak metertykke murvegger finnes alt som behøves av teknisk utstyr, møbler og belysning. Kapasiteten er 20-40 personer avhengig av bordoppsett.

Kulturminnefondets styreleder Tine Sundtoft overrekker plaketten til eierne sammen med Riksantikvar Hanna Geiran

Boen gård er tildelt Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid.

Ønsker du besøk fra oss under korona-pandemien, kan vi tilby digital befaring. 

Har du fått støtte fra Kulturminnefondet til ditt prosjekt, kan du også få tilsendt et banner. Bare ta kontakt med oss.

Finn flere gode prosjekter til inspirasjon på våre nettsider. 

Søk støtte til ditt kulturminne

Følg lenken til vår søknadsportal