Fredrikstad Bryggeri

Kulturminnefondet har tildelt Fredrikstad Bryggeri  støtte som benyttes til å tilbakeføre fasadene på bygget til slik det så ut da hjørnesteinsbedriften ble ferdigstilt i 1878. Også Fredrikstad kommune har gitt støtte til prosjektet.

De siste årene har arbeidet bestått i å tilbakeføre fasaden på bygget til 1878. – Det viktig at det blir gjort slik det var den gangen det ble bygget, i stedet for å modernisere det. Det er alt for mange som kjøper gamle bygg, river de og bygger nytt – eller moderniserer de til det ugjenkjennelige, sier en av de 19 eierne, Ragnar Vermedal til Fredrikstad Blad.

Eierne ønsker å utvikle Fredrikstad Bryggeri til et lokalt signalbygg og samlingssenter for befolkningen i Fredrikstad. Flere av bygningene leies ut som selskapslokaler, og til faste leietakere (bedrifter, organisasjoner og kunstnere). Med et nytt mikrobryggeri på plass i disse dager, er målet at det igjen skal håndbrygges godt øl i Fredrikstad Bryggeri.

Prosjektet har ifølge Kulturminnefondet klare verdiskapingselementer. Søknaden anbefales av fylkeskonservatoren i Østfold. Fylkeskonservatoren anser at bryggeriet har høy nasjonal og regional verneverdi, og at det er et særlig viktig lokalhistorisk kulturminne med dype røtter i Fredrikstads industrihistorie.

Søkerne har knyttet til seg lokale håndverkere med erfaring fra istandsetting av verneverdige bygninger, og samarbeider også med Fagskolen i Østfold, som undersøker byggets tekniske beskaffenhet og videre muligheter. Ved hjelp av dette + en anseelig mengde dugnadstimer er målet er at bygget igjen skal skinne og fortsette å være en viktig møteplass for nærmiljøet og hele byen!

Sted

Fredrikstad i Viken fylke

Verdiskaping

Verdiskaping

Dugnadsprosjektet

Fredrikstad Bryggeri satte i mange år preg på Fredrikstad og var en viktig identitetsbærer for hele byen. Nå har 19 privatpersoner restaurert den eldste og vernede delen av bryggerieiendommen. På denne måten får den igjen en plass i byens bevissthet. Fredrikstad Bryggeri eldste del drives nå på dugnad av disse 19 menn som alle er i sin beste alder og bosatt i den gamle industribedriftens nærområde.

Huset fylles på glade dager, hvor folk skal feire, markere og møtes i unike lokaler. Gjærhuset, Brygghuset og to av de ni ølkjellerne har en gang vært viktige i prosessen for å brygge øl. Ambisjonen er at folk bruker lokalene. Og når de ikke er utleid arrangeres kvelder som kler huset, alene, eller gjerne i samarbeid med andre.

Losjeveien 2 AS er et aksjeselskap hvis hovedmålsetning er å utvikle stedet og samtidig ta godt vare på historien.

Støtten fra Kulturminnefondet har vært avgjørende for at vi kunne realisere prosjektet, sier Ragnar Vermedal som er en av de 19 eierne.

Dugnadsgjengen og eierne synes det er godt kulturvern å bevare de klassiske bryggerilokalene fra 1878 som et treffsted både for nærmiljøet og hele byen.  Alle inntekter går til utvikling og restaurering av bryggeriet. Ingen av aksjonærene hever ei eneste krone i lønn og alt arbeid – fra å kakke murstein til å være vertskap for våre hyggelige gjester – utføres på dugnad.

Se bryggeriets hjemmeside 

Statssekretær Maren Hersleth Holsen overrekker Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid

Fredrikstad Bryggeri er tildelt Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid.

Ønsker du besøk fra oss under korona-pandemien, kan vi tilby digital befaring. 

Har du fått støtte fra Kulturminnefondet til ditt prosjekt, kan du også få tilsendt et banner. Bare ta kontakt med oss.

Finn flere gode prosjekter til inspirasjon på våre nettsider.