Ukategorisert

Nytt søknadssenter vil gjøre det enklere for søkeren

Foto: Tom Gustavsen

Foto: Tom Gustavsen

Kulturminnefondet har utviklet et nytt elektronisk søknadssenter, som skal gjøre det bedre, tryggere og enklere for deg som søker.

– Vi jobber hele tiden med å forenkle søknadsprosessen for våre søkere, og dette er et ledd i det arbeidet, sier direktør Simen Bjørgen.

Løpende saksbehandling ble også innført som en forenkling, etter ønske fra søkere.

Siste uken i mai 2019 ble det nye systemet tatt i bruk, både som søknadssenter for kulturminneeiere og saksbehandlingssystem for Kulturminnefondets ansatte. Det er Bouvet som har utviklet det nye søknadssenteret.

Alt på ett sted

Søknader i den gamle søknadsportalen vil automatisk overføres til det nye systemet.

Kulturminnefondets nye søknadssenter håndterer alt knyttet til et prosjekt, fra innsending av søknad og aksept av vilkår, til rapportering og utbetaling av tilskudd. Hvis du som søker har behov for å gjøre endringer underveis i prosjektet, kan du søke om dette i søknadssenteret. Brev fra oss som tidligere ble sendt ut på e-post og papir, vil nå dukke opp i søknadssenteret, med varsel på e-post til mottaker. Alt for å ivareta tryggheten til søker og for å samle alt på ett sted.

Ivaretar sikkerheten

Som så mange andre offentlige virksomheter, tar også Kulturminnefondet nå i bruk den offentlige tjenesten ID-porten. For å logge deg inn her kan du bruke MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides.

For at din sikkerhet i ID-porten skal ivaretas på best mulig måte, bør du være oppmerksom på disse punktene:

  • Sørg for at den elektroniske enheten du bruker er oppdatert
  • Sikre din elektroniske enhet med passord/PIN-kode
  • Ha oppdatert anti-virus på din datamaskin
  • Logg ut når du er ferdig

Hva skjer ved innlogging?

Første gang du logger deg inn i det nye søknadssenteret vil du bli bedt om å bekrefte at din kontaktinformasjon stemmer. Dette er opplysninger vi trenger i saksbehandlingen og oppfølgingen av ditt prosjekt.

Har du en påbegynt søknad eller har søkt oss tidligere, vil du bli bedt om å oppgi den e-postadressen du brukte i den gamle søknadsportalen. Du vil da motta en e-post med en bekreftelseslenke, og dine eksisterende søknader vil knyttes til det nye søknadssenteret.

Ta kontakt!

Lurer du på noe, eller er det noe i søknadssenteret du er usikker på, er det bare å ta kontakt med oss. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger, og er lydhøre for søkernes behov.