Ukategorisert

Nye muligheter for uthus i Nord-Norge

Ordfører i Kåfjord, Stein Leiros og direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

Ordfører i Kåfjord, Stein Leiros og direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

I sommer besøkte Kulturminnefondet, sammen med Norsk kulturarv og Fortidsminneforeningen, Kåfjord kommune i Troms.

Håpet var å bevare flere kulturminner i dette området, etter at Kåfjords ordfører tok til orde for en offentlig finansering for å få fjernet landbruksbygninger som sto ute av bruk og til forfall. Kulturminnefondet direktør tok til orde for å heller redde disse kulturminnene, og det ble på kort tid invitert til et informasjonsmøte blant innbyggerne.

Les mer om besøket og møtet her.  Med på besøket var også Norsk kulturarv og Fortidsminneforeningen.

Informasjonsmøtet i Kåfjord tiltrakk seg mange i sommervarmen, midt i juli.

Informasjonsmøtet i Kåfjord tiltrakk seg mange i sommervarmen, midt i juli.

Rekordstor bevilgning gir mer til uthusene

Nå har Norsk kulturarv fått en rekordstor bevilgning fra Stiftelsen UNI, og i tillegg til å finansiere den årlige «Ta et tak»-aksjonen fra Norsk kulturarv, lanseres nå prosjektet «Uthus i nord».

Etterhvert som jordbruket har endret seg er flere og flere av bygningene på gårdene gått ut av bruk. Resultatet er et stadig økende forfall på bebyggelsen, og en vesentlig del av det tildelte beløpet Norsk kulturarv har fått, blir øremerka til uthus i de tre Nordlands-fylkene. I tillegg til Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og fylkeskommunene, har Sametinget signalisert at en ønsker å være samarbeidspartner inn i «Uthus i nord».