Aktuelt

Ukategorisert

Et håp er tent i Kåfjord

Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet

I juli besøkte Kulturminnefondet, sammen med Norsk kulturarv, Kåfjord kommune i Troms, i håp om å bevare flere kulturminner her.

Kåfjords ordfører Svein Leiros gikk 26. juli ut i NRK, med forslag om en nasjonal offentlig finansiering for å få fjerna en del av de gamle nedfallsfjøsene i kommunen.

Etter en uttalelse fra Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet, på NRK Radio om mulighetene til å heller redde disse kulturminnene, var ikke veien lang til at kontakten mellom kommunen og Kulturminnefondet ble opprettet. I løpet av en ukes intenst arbeid, er det nå tent håp om bevaring av flere kulturminner i Kåfjord.

Folkemøte

På kort tid ble det satt i gang et besøk til Kåfjord kommune, og alle interesserte ble invitert til et informasjonsmøte. En varm dag i slutten av juli møtte over 30 personer opp.

Informasjonsmøtet i Kåfjord tiltrakk seg mange i sommervarmen, midt i juli.

Informasjonsmøtet i Kåfjord tiltrakk seg mange i sommervarmen, midt i juli.

-Eg er imponert over det store frammøte av engasjerte eiere på folkemøtet om bevaring i Kåfjord. Interessa og entusiasma både kommunen og eigarane i Kåfjord legg for dagen er svært imponerande og inspirerande, seier Simen Bjørgen.

Både Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og Troms fylkeskommune deltok med informasjon om sine tilskuddsordninger på møtet (Kulturminner for alle, Ta et tak og Redningsplanken). Det viktige nå er å etablere et godt samarbeid med eierne om hjelp i søknadsprosesser og kanskje på sikt finansiering. Dette er noe alle samarbeidspartene gjerne vil bidra til.

Befaringsprogram

Ordfører Stein Leiros hadde lagt opp til et omfattende befaringsprogram, og det ble vist eksempler på kulturminner i Kåfjord som trenger både hjelp og støtte. Mange kontakter ble knyttet, og en del misforståelser ble oppklart.

Noen eiere trodde på forhånd at en eventuell økonomisk støtte fra Kulturminnefondet automatisk ville resultere i fredning av bygget. Denne misforståelsen ble raskt ryddet av veien, og Kulturminnefondet fikk god anledning til å orientere om sin rolle som et statlig lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av kulturminner.

Gode eksempler

I Kåfjord finnes det også gode eksempler på låver som er satt i stand og som har fått nytt liv. Per Larsen har restaurert sin gamle låve i Skardalen, som ligger i et nasjonalt kulturlandskapsområde.

Per Larsens gamle låve i Skardalen har fått nytt liv etter istandsetting.

Per Larsens gamle låve i Skardalen har fått nytt liv etter istandsetting.

Denne låven er ikke lenger i bruk som husdyrrom. Den har fått en ny bruk og en ny funksjon i gardstunet, med servering, gardsmuseum og konferanserom.

Eier av låven, Per Larsen (t.v.) og en fornøyd ordfører Svein Leiros viser frem alle de nye funksjonene.

Eier av låven, Per Larsen (t.v.) og en fornøyd ordfører Svein Leiros viser frem alle de nye funksjonene.

Stiftelsen Norsk kulturarv tegnet også samarbeidsavtale med Kåfjord kommune om bevaring av kulturminner. Norsk kulturarv vil arbeide med sine private sponsorer med tanke på privat finansiering av et krafttak i Kåfjord.

Edmundgaard Mikrokafe & Idemakeri i Djupvik

NRK Troms var også tilstede på befaringen av låven hos ekteparet Jeanette og Stein Erik Anderssen i Djupvik. De har også lyst til å restaurere sin låve. Du kan se hele innslaget på NRK Troms.

Jeanette Anderssen har en forfallen låve i Djupvik, og kunne tenke seg å bevare denne. Her intervjues hun av NRK Troms.

Jeanette Anderssen har en forfallen låve i Djupvik, og kunne tenke seg å bevare denne. Her intervjues hun av NRK Troms.