Aktuelt

Ukategorisert

Melby besøkte Kulturminnefondet

Stortingsrepresentant Guri Melby: Kulturminnefondet er en viktig bærebjelke i kulturminnearbeidet i Norge.

Kari Kluge fra Røros Venstre, kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet, stortingsrepresentant Guri Melby i Venstre, assisterende direktør Pia Wigtil i Kulturminnefondet og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet, samlet foran Leighgården i Bergmannsgata, hvor Kulturminnefondet har kontorer.

 

Simen Bjørgen overrekker fotobok og Kulturminnefondets bærenett til gjest Guri Melby.

Fredag besøkte stortingsrepresentant Melby og Røros Venstres Kari Kluge Kulturminnefondet, hvor de fikk høre om Kulturminnefondets samfunnsnytte, basert på Menon Economics’ samfunnsøkoniske analyse.

– Ikke alle tenker over hvor stor samfunnsnytte Kulturminnefondets støtte kan utløse. Det handler ikke bare om arbeidsplasser og næringsutvikling, men det om møteplasser, integrering og mange mennesker som bruker tid, penger og ressurser på å ta vare på historien, forteller direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Melby og Kluge fikk høre om prosjekter som Trevarefabrikken i Henningsvær og Kalven seter i Jotunheimen. 

– Jeg synes det er morsomt å se noen av de konkrete prosjektene og hva de betyr både for den enkelte som har fått muligheten til å realisere noe, men også hvor mye prosjektene kan bety for et helt samfunn, forteller Melby. 

«Bevisst prioritering»

Bjørgen trakk frem at siden 2014 er den økonomiske rammen til Kulturminnefondet økt med over 60 millioner kroner, som innebærer en dobling. Melby bekreftet at dette har vært en ønsket politisk satsning fra hennes partis side. 

– Venstre er engasjert i kulturminnevernet: Det er bare å se på den kraftige økningen i budsjettene til Kulturminnefondet de siste årene. Det har vært en bevisst, politisk prioritering, og noe vi har kjempet for, hvert eneste år, fordi vi mener det er veldig viktig. Og grunnen til at vi synes det er viktig, er for å ta vare på historien vår, hvor vi kommer fra og hva kulturminnene representerer. Om det er en bygning, eiendom eller annet, som ofte er en privatperson sitt ansvar, er det viktig at fellesskapet også trår til og støtter opp under det ansvaret, og ikke bare legger en bør over på den enkelte. Da risikerer vi at det ansvaret ikke blir tatt seriøst, ikke fordi eieren ikke vil, men fordi det kanskje ikke er økonomisk mulig å få til, sier hun, og legger til: 

– Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å bevisstgjøre og ansvarliggjøre folk, men jeg tror vi er inne i en positiv utvikling, der mange tar vare på sine kulturminner ikke bare fordi de må, men de ser at det gir en merverdi både til dem selv og til samfunnet rundt dem. Jeg tror vi kan begynne å legge enda mer vekt på å ta vare på bygninger ikke bare av en historisk og nostalgisk verdi, men også i et klimaperspektiv. Vi må bruke de bygningene vi har så lenge som overhode mulig. Det har også en stor klimagevinst, og det tror jeg vil øke interessen for bygningsvern og det å bruke byggene på en ny måte fremover.

Kompetansen må sikres

Kontorsjef Einar Engen, som har jobbet i Kulturminnefondet siden 2007, fortalte stortingspolitikeren at han ser at Kulturminnefondet får stadig mer oppmerksomhet.

– Vi blir lagt merke til. Nå har vi forventninger til stortingsmeldingen som skal komme til våren, og håper den tar inn over seg utfordringene også, blant annet at det er for få tradisjonshåndverkere rundt om i landet, sier han. 

Melby sier hun ser ganske optimistisk på fremtiden til kulturminnevern:

– I alle fall så lenge Venstre får være med og påvirke. Når det kommer det en ny stortingsmelding på dette området håper jeg dere bidrar med nyttige innspill til oss. Det handler ikke bare om penger, men også å sikre kompetanse og øke bevisstheten hos folk. Det kan også være helt andre tiltak å vurdere, og der håper jeg vi får til en god dialog når tiden er inne. Venstre har alltid prioritert kulturminner høyt. Jeg er leder for programkomiteen, og jeg er sikker på at det vil være prioritert høyt også der. Som et parti opptatt av kultur, klima og miljø vil kulturminnevern være viktig i årene som kommer, lover Melby. 

God Røros-reklame

Både Melby og Kluge løftet frem at Kulturminnefondet har stor betydning for Røros.

– Mange ansatte har flyttet til Røros for å jobbe i Kulturminnefondet. Å ha en statlig arbeidsplass her synliggjør at vi har behov for en god flyrute og gode togforbindelser. At Kulturminnefondet har tilhørighet og fremsnakker Røros når dere reiser rundt i landet, bidrar til å spre et godt Røros-renommé, sier hun. 

Også Melby kaller det en «ekstra bonus» at Kulturminnefondet er en statlig arbeidsplass som er etablert utenfor Oslo.

– I blant kan det være tilfeldig når man flytter ut et direktorat eller tilsyn, men det å ha Kulturminnefondet på Røros er langt fra tilfeldig. Det er høyst relevant for den kompetansen som finnes her, den interessen og at dere er plassert midt i et kulturminneområde. Det tror jeg ikke bare er positivt for fondet, men også måten det blir sett på av omverden. Jeg synes dere er et eksempel for etterfølgelse, sier hun. 

Ansatte i Kulturminnefondet fikk lunsjbesøk av Venstres Guri Melby og Kari Kluge. Alle foto: Monica Hägglund Langen