Film
Bilder
Google

Trevarefabrikken

Sommeren 2014 var to brødrepar på klatreferie i Lofoten. Tilfeldigheter gjorde at de var der i det hele tatt, og at de bare én uke etter ferien satt som eiere av Trevarefabrikken i Henningsvær.

Trevarefabrikken har fått støtte fra Kulturminnefondet på til sammen 1.540.000 kroner.

Sted

Henningsvær, Vågan kommune

Web

Verdiskapning

Kulturlandskap

En unik plass på et unikt sted

Sommeren 2014 var to brødrepar på klatreferie i Lofoten. Tilfeldigheter gjorde at de var der i det hele tatt, og at de bare én uke etter ferien satt som eiere av Trevarefabrikken i Henningsvær.

Det unike stedet huser nå et mangfold av kulturelle arrangement.
Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Bergenserne Mats og Andreas Alfsen og Andreas og Kjell Hjelle var egentlig på vei til Jotunheimen da værmeldingene førte til at de gjorde vendereis og satte nesa mot Lofoten i stedet. Etter to uker med telting og klatring tok de en siste tur, opp på Festvågtinden med en lokalkjent. Her pekte han ned på en fabrikk og fortalte at den var til salgs.

Vi ble veldig giret på fabrikken, og fikk en omvisning dagen etter. Da vi åpnet dørene i tredjeetasjen, veltet hele Vestfjorden inn. Da visste vi ikke hva vi skulle gjøre her, men vi visste at her hadde vi lyst til å bli.

Én uke senere var de eiere av Trevarefabrikken. Tre sivilingeniører og én lege, og ingen bakgrunn som tilsier at de skulle starte et kulturhus i Lofoten.

Fem år senere er Trevarefabrikken fylt med kafé, restaurant, bar, flerbruksrom til utstillinger og kulturarrangement, overnattingsmulighet og en god møteplass for folk

Det handler om en lyst og et ønske om å skape et unikt sted for folk på en plass der man kan lage helt unike opplevelser, sier de.

Trevarefabrikken har nå blitt en unik møteplass for lokalbefolkningen og tilreisende.
Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet

For det var ikke bare fabrikken som trakk bergenserne, men også plassen.

Henningsvær er en fantastisk plass med mye spennende folk og mye som skjer i tillegg til at det fortsatt er et aktivt fiskevær. Her blir man inspirert. Når flere får hjelp til å ta vare på bygningene som skaper liv for stedet, er det helt avgjørende. Vi må ta vare på miljøet her, og vi ønsker å være en aktør som bidrar positivt inn i det.

Trevarefabrikken ble oppført i 1948 og har gjennom alle år vært en hjørnestein i Henningsvær. Her har det vært blant annet både trandamperi og snekkerverksted, og de fleste i Henningsvær har et forhold til det. I 2008 var det slutt på aktiviteten her, og bygget stod tomt til gjengen fra Bergen kjøpte det.

Trevarefabrikken har fått støtte fra Kulturminnefondet to ganger, i 2016 og 2018, på til sammen 1.540.000 kroner.

Det å ha en dialog med Kulturminnefondet har vært veldig viktig. Vi har vært uvitende både om hvordan man bygger opp et kulturhus og hvordan man pusser opp, men har hele tiden hatt lyst til å lære og et ønske om å få dette til. Vi har spurt mye og fått veldig god hjelp.

Selv om de fire guttene er fulle av pågangsmot og arbeidslyst, har de også en realisme i prosjektet. De ser at det ikke er helt risikofritt, særlig i det at de har lite erfaring. Men, de er glade for å få den bekreftelsen med at Kulturminnefondet har tro på prosjektet.

Det er helt avgjørende at det finnes sånne ordninger, og utrolig gøy å få den anerkjennelsen av at andre også tror på prosjektet og at det kommer til å lykkes.