Ukategorisert

Mange fikk gode råd til sine prosjekter

Et gratis kurs for alle eiere av gamle hus i hele landet!

Over 200 var påmeldt til det digitale søknadsverkstedet arrangert av Akershus bygningvsernsenter, med Buskerud bygningsvernsenter, Viken Kulturarv og Kulturminnefondet.

Over 200 fra hele landet fikk informasjon om tilskuddsordninger tilgjengelig for de som vil sette i stand huset sitt, eller andre kulturminner.

Her fikk påmeldte god informasjon om offentlige og private tilskuddsordninger som kan bidra når de skal sette i stand sine kulturminner.

Foredragsholderne ga også god råd til søknadsskriving og svarte på spørsmål.

Saksbehandler for Kulturminnefondet, Torill Wiggen orienterte om mulighetene for midler fra Kulturminnefondet og ga gode råd om søknadsskriving.

To ganger i året

Akershus bygningvsernsenter tilbyr digitalt søknadsverksted to ganger i året.

– Vi i bygningsvernsenteret mente at vi måtte ha et tilbud til folk under pandemien, og når dette ble så populært er det bare å fortsette, sier Margret Lie Wessel.

Margret Lie Wessel fra Akershus bygningsvern.

Akershus bygningsvernsenter startet da med digitale seminar for å inspirere folk til å gå i gang med søknader og istandsettingsprosjekter.

Tilbakemeldingene fra publikum er udelt positive.

Terskelen for å gå i gang bli lav når folk kan sitte i egen stue å følge informasjonen fra de ulike medhjelperne som deltar.

 

Skal du søke om midler? Les om mulighetene for tilskudd fra Kulturminnefondet her.

Har du spørsmål om midler til å sette i stand et kulturminne? Her finner du kontaktinformasjon til våre saksbehandlere. Husk at du også har mulighet til å spørre om en digital befaring.